Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v ZŠ Nedvědovo náměstí, Šablony I Operační program Jan Amos Komenský

Projekt Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v ZŠ Nedvědovo náměstí, Šablony I Operační program Jan Amos Komenský

reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0003711

byl spolufinancován Evropskou Unií

Hlavním cílem projektu je personální podpora školního poradenského pracoviště – školního psychologa, dvojjazyčného asistenta, vzdělávání pedagogů školy, odborně zaměřená setkávání s rodiči a inovativní vzdělávání