FIE

CO JE FIE?

FEUERSTEINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ: UČIT SE UČIT mezinárodně uznávaná metoda rozvíjí kognitivní funkce žáka pomocí speciálně navržených pracovních listů
VEDE: školený lektor, tzv. zprostředkovatel
ŽÁK: získává nástroje k využití svého potenciálu, osobnostnímu a sociálnímu růstu se naučí v těžké chvíli zachovat klid a rozvahu odloží strach udělat chybu si odstraňuje učební potíže si zvyšuje sebedůvěru se raduje z úspěchu  

 METODA PODPORUJE

vnitřní motivaci a sebedůvěru pozornost vyjadřování a porozumění dovednost pracovat s chybou používání efektivních strategií řešení problému organizaci a plánování emoční inteligenci

JAK SE VE ŠKOLE VYUČUJE

KDE:1. – 9. ročník
HODINOVÁ DOTACE: 1 x týdně
KDO: Mgr. Ludmila Petráková (1. – 3. ročník) Mgr. Zuzana Dostálová (4. – 9. ročník)
TÉMATICKÝ PLÁN:
1. roč.Uspořádání bodů, orientace v prostoru B
2. roč. Od jednotky ke skupině, Absurdity A
3. roč. Emoce, Absurdity B
4. roč. Od empatie k činnosti, Porovnávání
5. roč. Uspořádání bodů, Orientace v prostoru I
6. roč. Orientace v prostoru II, Doplnění ilustrace
7. roč. Rodina, Instrukce, Doplnění ilustrace
8. roč. Dodělání instrukce, Analytické vnímání, Doplnění ilustrace
9. roč. Kategorizace, Doplnění ilustrace

INSTRUMENTY

JSOU:pracovní listy, které podporují rozvoj různých dovedností

Na YouTube ZDE a ZDE