Beseda

Vážení rodiče 2. B,
tímto příspěvkem chci poděkovat panu Maršálkovi, že si pro nás vyhradil čas a pobesedoval s dětmi o práci myslivce.
Navázal tak na besedu, kterou jsme měli před Vánocemi. Ověřili jsme si a hodně prohloubili znalosti z prvouky o zvěři a náplni práce myslivců.
Pomocí kvízu a pozorování přírodnin, které donesl do třídy, děti přiřazovaly k názvům zvěře skutečné parohy, rohy nebo čelisti. Děti je pozorovaly, mohly si je ohmatat, uvědomily si rozdíly mezi rohy a parohy (tvar, váha, velikost), vyslechly si názvy jejich částí, dověděly se, co z nich myslivci o zvěři poznají. Připomněly si, čím se lesní zvířata živí, dověděly se některé myslivecké výrazy. Beseda se dětem líbila a velmi je zaujala.