Čertovská pohádka – Pěnkavův dvůr

Dnešní dopoledne strávily děti z přípravných ročníků společně s prvňáky a druháky v Pěnkavově dvoře v Takoníně u Benešova. Půldenní výlet dvěma autobusy měl u dětí i paní učitelek velkou odezvu. Program byl pestrý, zábavný a poučný zároveň. Odehrál se částečně pod širým nebem a částečně ve vytopeném rytířském sále a dalších objektech rozlehlého dvora. Děti shlédly hranou pohádku s čerty, živými koňmi, poutavými rekvizitami, kostýmy a originálními žonglérskými výstupy. V interaktivní části programu se děti dozvěděly zajímavosti ze života našich předků a měly možnost si vyzkoušet některé z jejich dovedností. Řezaly pilou břichačkou a draly husí peříčka. Seznámily se také s tradičními adventními a vánočními zvyky. Prohlídka adventních, vánočních i pohádkových expozic byla milým nahlédnutím do nadcházejícího svátečního období a potěšila děti i dospělé.

Za doprovázející pedagogy Iva Jíchová