Cyklistický výlet do Nižboru

V úterý 10.5. se uskutečnil dvoudenní cyklistický výlet pro vybrané žáky 8. – 9. tříd. Před odjezdem jsme se poučili a zkontrolovali tech. stav kol. Poté jsme se vydali na trasu, která vedla od školy do Stradonic u Nižboru a byla dlouhá 52km.
Ve Stradonicích jsme se ubytovali na krásném místě- Statek Krkavčí hora. Večer jsme si ugrilovali maso a šli spát.
Druhý den nás čekal pěší výlet podél řeky Berounky na hrad Křivoklát. Tentokrát byla procházka dlouhá necelých 30 km.
Třetí den nás čekala cesta zpátky do Prahy opět na kole.
I díky přejícímu počasí jsme si cyklovýlet moc užili. Děkujeme za všem žákům a doprovázejícím učitelům ( Mgr. Vít Šolle, Mgr. Martin Běloušek, Nora Pavlíková, Tomáš Hanus, Jan Lukáš, Kristýna Hajská).