Doba kamenná

21. září se třída 2. B zúčastnila exkurze do pravěku formou interaktivní výstavy pod názvem Doba kamenná. Nejprve jsme se převlékli do oděvů pravěkých lidí, stali jsme se tlupou, tu jsme pojmenovali Kámen a vymysleli si svůj vítězný pokřik. Seznámili jsme se s některými velmi vzdálenými daty a reáliemi pradávných dob, víme, že pračlověk se nesetkal s dinosaury.
V tlupě jsme plnili různé úkoly a představovali si, jak těžký měl pravěký člověk život. Skládali jsme zbraně, sbírali plody, sestavili krunýř želvě, navštívili jsme jeskyni, ve které planul oheň a mohli jsme v ní pozorovat malby na stěnách. Nasedli jsme na mamuta, který většinu dost polekal, když strašlivě zařval. Poskládali jsme den pravěkého člověka v obrazech.
Po návratu do třídy jsme vytvořili jeskyně ze čtvrtky a pokusili se o malbu jako od pračlověka roztíráním suchých pastelů a kresbu uhlem. Na výletě se nám líbilo a dílo se vydařilo.

Třídní učitelka Lenka Měcháčková