Dokončené hřiště

Sanace školní budovy a rekonstrukce hřiště je u konce. Čekáme na předání stavby a těšíme se na slavnostní zahájení. Hřiště je krásné a vidět. Sanace byla velmi pracná a nákladná a zdá se, že vlhkost v přilehlém suterénu úspěšně odstranila.