Květiny za okna školy

Ve středu 15.5.2024 se všichni žáci II. stupně (6. – 9.třídy) pustili do sázení květin do oken naší školy. Akce pod vedením paní učitelky Kristíny Pavelkové a paní asistentky Hany Noskové probíhala během vyučovacích hodin Přírodopisu. Poděkování patří MČ PRAHA 4 za finanční podporu a ZAHRADNICTVÍ RYPÁČEK z Braníku, které dodalo květiny a zeminu.