Landart – tvorba na distanční výuce

Ve výtvarné výchově na distanční výuce tvoříme Landart, aneb umění z přírodnin v přírodě.