Mikuláš

V pátek 4.12. k nám do školy dorazil Mikuláš s doprovodem. Bylo jich dokonce více. Navštívili naše žáky ve třídách a některé pochválili a některé napomenuli. Nezapomněli na sladké, ale i zdravé dárky a zanechali v nás sváteční předvánoční atmosféru. Děkuji třídním paní učitelkám deváťáků, paní učitelce Dostálové a Vávrové za přípravu tradiční akce se svými žáky. Děkuji paní asistentce Rýdlové a Noskové za jejich pomoc a všem žákům devátých tříd, kteří si připravili úžasné masky a jejich důstojné vystoupení. Posuďte na fotografiích sami.
(v maskách vystoupili žáci Lukáš Chramosta, Petra Urbanová, Matěj Svoboda, Michael Štancl, Jakub Mayer, Lucie Mayerová, Marie Polanská, Daniel Dufek, Vít Buřil, Jiří Fähnrich, Tereza Kolebačová, Jan Mészáros, Vít Patlejch, David Přibyl, Lucie Vyhnalová)

Tradice a zvyky
Tradice kolem Mikulášovy osoby je velmi výrazná. V předvečer 6. prosince navštěvuje muž s bílým vousem – často v doprovodu čerta a anděla děti a obdarovává je nebo je kárá pro jejich nezpůsoby. Pokud se Mikuláš nedostaví osobně, lze za oknem nalézt pytlíky naplněné sladkostmi.

Svatý Mikuláš historicky
Historicky doloženými daty jsou: Mikuláš se stal kolem r. 300 jako mladý muž biskupem v Myře v tehdejší Lykii. Brzy potom zde začalo pronásledování křestanů za Galeria Valeria Maximina. I Mikuláš se dostal kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán utrpěným mučením vystoupil r. 325 na slavném koncilu Nicejském. Více se neví o Mikulášově životě a působení, je známo už jen přibližné datum biskupova úmrtí. Den smrti byl 6. prosinec, rok mezi 345 a 351.