Muzikohraní

Dne 18. 6. se děti přípravného ročníku, prvních a třetích tříd zúčastnily hudebního pořadu Muzikohraní, ve kterém je pan Stolín seznámil s netradičními i známými hudebními nástroji a hravým způsobem je přivedl k jejich roztřídění do skupin podle způsobu hry. Některé nástroje žáci před tím nikdy neviděli ani neslyšeli. Předvedení doprovodil pan Stolín vysvětlením, v jaké zemi se na tyto nástroje hraje, což doprovodil vtipnými doplňky své garderoby. Celý pořad byl jako hudební pohádka, do které děti zasahovaly svými nápady, a také si zazpívaly s doprovodem některých nástrojů. Z pořadu odcházely nadšeně, obdarované o „nesmazatelné“ razítko – tetování ve tvaru houslového klíče.