Návštěva podolské vodárny

Našemu projektovému dni předcházela návštěva podolské vodárny, kde se žáci seznámili s historií vodárenství a také s tím, jak se upravuje pitná voda. Ve škole pak žáci na základě zjištěných údajů odhadovali spotřebu vody během každodenních činností a porovnávali ji pak s pomocí grafu mezi sebou navzájem. Následně pak ve skupinkách při čištění zubů zjišťovali spotřebu vody a tím si ověřili, že při regulaci toku vody mohou denně ušetřit i několik litrů pitné vody. Bonusem našeho výzkumu byly perfektně vyčištěné zuby.