Pálení čarodejnic

V rámci prvouky se děti 1.A a 2.A.více dozvěděly o starém zvyku pálení čarodejnic. Děti shlédly video, odpověděly na krátký kvíz, namalovaly si čarodejnici. Hodinu jsme ukončili průvodem v maskách.