Podzimní exkurze 5.A

Žáci 5.A využili podzimních exkurzí k seznámení se s naší nedávnou i velmi vzdálenou minulostí včetně období ještě před vznikem naší planety Země. V planetáriu jsme se proletěli vesmírem, sluneční soustavou a prohlédli si noční oblohu. Velký úspěch měla i zážitková výstava. V Národním muzeu jsme se procházeli po dně mořích, jež kdysi zalévala území dnešní Prahy, seznámili jsme se s trilobity, hlavonožci, lilijici…Nebýt našeho lektora, minuli bychom vzácnou fosilii pravěké rostliny, jež patří mezi nejstarší dosud na světě nalezené. Nejvíce zaujala pravěká zvířata včetně mamuta. Během procházky barokní Prahou a jejími zahradami, kostely a paláci jsme obdivovali díla předních barokních architektů, sochařů, malířů…Připomněli jsme si i významné události a osobnosti té doby.