Práce v osiřelé škole

Škola ve středu 14. října opět osiřela. Z důvodu epidemie jsou všichni žáci doma. Pro pár jednotlivců funguje školní jídelna. Učitelé II. stupně dochází do prázdných tříd, odkud učí on-line. V pondělí to tak bude i pro žáky I. stupně, ovšem dle věku a přístupu učitele diferencovaně. Snažíme se času (snad jen krátkého) uzavření škol využít k rekonstrukcím. V malé budově se vyměňuje osvětlení v šesti učebnách a stavební firma si dnes převzala staveniště k sanaci zdiva podél dolní tělocvičny a modernizaci školního hřiště.