Přednáška

17. 6. viděla 7.A velmi zajímavou přednášku „Bezpečnost potravin v ČR, rizika nákaz a otrav z potravin, zdravá výživa“. Přednášela paní lektorka doc. MUDr. Rambousková, CSc. z katedry výživy na 3.LF UK. Žáci si rozšířili znalosti ohledně hygieny, poruch příjmu potravy, skladování potravin, prevence nemocí, způsobů kontroly kvality aj.