Projektový den 16. 11. za 2. ročník školy

V úterý dne 16. 11. měli žáci třídy 2. A a 2. B v rámci projektového dne možnost navštívit Muzeum Dopravního podniku v Praze Střešovicích, který poslal k tomuto účelu pro děti 1 vůz – dnes již historickou tramvaj – až ke škole a zase žáky přivezl zpátky.
Nejprve si děti zopakovaly učivo z dopravní výchovy formou pracovního listu. Poté měly jedinečnou možnost prohlédnout si nejen muzeum a seznámit se s historickými exponáty městské dopravy v Praze od roku 1886, ale také se projet historickou tramvají, zhlédnout spoustu památných míst v našem městě a získat mnoho informací z oblasti městské dopravy.
Na závěr jsme ve škole společně akci hodnotili a děti vyráběly papírové modely dopravních prostředků.
Myslím, že se akce všem dětem i dospělým líbila a že se těší na další.

Třídní učitelky 2. ročníku:
Měcháčková L. Pyszková M.