První školní den

Středa 1. září 2021 s sebou přinesla nový školní rok, na který se těšili zejména ti nejmenší žáčci. A především jim se dostalo slavnostnější uvítání, a to na novém hřišti naší školy. „Svoje“ žáky uvítal pan ředitel Mgr. Šolle, zástupci ředitele pro I. i II. stupeň Mgr. Frischmannová a Mgr. Běloušek a samozřejmě jejich třídní učitelé, za SRZŠ byl přítomen Ing. Šrámek, PhD. Slavnost začala krátkým proslovem ředitele školy, a pak se již ujala slova paní vedoucí vychovatelka Ing. Zelenková. Každý nový žáček se osobně seznámil se svojí paní třídní učitelkou, od které obdržel dárek v podobě malého ruksáčku se školními potřebami.
Počasí bylo krásně prosluněné a tak přejme všem žákům školy, aby byl takový i celý následující školní rok.