Rozlučka s žáky devátých tříd

Nedílnou součástí posledního dne školního roku bývá již tradičně loučení s našimi deváťáky.
Důstojnou atmosféru podtrhlo slavnostní oblečení žáků 9.A a 9.B. Poděkování patřilo nejen vedení školy a učitelům, kteří se s žáky během devíti let na této školy potkávali, ale i rodičům. Nechyběly slzy dojetí jak v řadách deváťáků, tak i přítomných hostů. Jako překvapení byl promítán krátký film z našeho školního prostředí, který si žáci sami natočili. Na filmu spolupracovali jako herci i učitelé.