Schůzka rodičů prvních tříd

Ve čtvrtek 11.6. se konaly třídní schůzky rodičů prvních tříd příštího školního roku. Protože zápis letos probíhal netradičně, pouze administrativně, pozvali jsme spolu s rodiči i děti. Dětem se věnovaly paní učitelky, vychovatelky i asistentky . V menších skupinkách si je odvedly do tříd, kde s dětmi pracovaly podobně, jako tomu bývá u zápisu. K velké radosti pedagogů se dětem dařilo a prokázaly tak svou školní zralost. Odnesly si pamětní list a malé dárečky. Rodiče se mezi tím dozvěděli vše potřebné pro začátek školního roku, včetně třídnictví dvou prvních tříd. Předpokládáme, že k nám nastoupí okolo 50 prvňáčků. Schůzek se také zúčastnili rodiče dětí zapsaných do přípravného ročníku. Ten má ještě několik míst volných.