Škola rozkvétá

Především návratem žáků, ale také květinovými truhlíky za okny. Díky všem, kteří se o to zasloužili. Především paní asistentka Vyhnalová a Nosková.