Úspěšné tanečnice a projekty 7.A

Žákyně Alžběta Altnerová. Stella Drábková a Lara Sofie da Silva Correia bodovaly na prestižní taneční soutěži Denza Mundial v Nizozemí a přivezly do Podolí krásné bronzové medaile. Předposlední den tohoto školního roku jim na radnici osobně pogratuloval také starosta Prahy 4, pan Ing. Ondřej Kubín. Máme z úspěšných tanečnic velkou radost.
Vedle tohoto úspěchu žáci sedmého ročníku navštívili mj. i Muzeum J. A. Komenského, kde si vyzkoušeli i zbrusu novou zeměpisnou expozici s didaktickým superkvízem. Ve zmíněném muzeu byl 27.6. 2024 přítomen i Ministr školství ČR, pan doc. PhDr. Mikuláš Bek PhD.
A trio úspěšných mediálních prezentací uzavřela třída 7.A v pátek 28.6. 2024, kdy v naší škole Rozhlasová stanice Český rozhlas Praha natáčela slavnostní předávání vysvědčení a uskutečnila rozhovor s třídním učitelem, p. Mgr. Petrem Böhmem a několika žáky této třídy…
Poté se už všichni vydali vstříc zaslouženým prázdninovým zážitkům!