Zahájení školního roku 2020/21

V úterý 1. září 2020 jsme zahájili nový školní rok. Slavnosti se zúčastnil člen RMČ Praha 4, Ing. Jaroslav Míth. Přivítal spolu s námi před školou 50 prvňáčků a 5 žáků přípravné třídy v doprovodu rodičů i prarodičů. Naše nejmladší žáky povede paní Mgr. Dana Glabazňová (PT), paní Mgr. Milena Pyszková (1.A) a paní Mgr. Marta Šantorová. Třídy i třídní učitelky obdržely od radního pana Mítha dárky. Do školní budovy šly letos děti do svých tříd pouze v doprovodu svých učitelek. Rodičům se věnovaly paní vychovatelky a předaly jim všechny důležité informace.
Přeji všem žákům, nejen prvňáčkům, aby učení pro ně byla dobrodružná cesta za poznáním a aby na ní byli úspěšní. Platí ovšem, že vše co stojí za to, se bez námahy neobejde a k úspěchu je třeba vytrvalosti a trpělivosti.
V letošním školním roce bude naše škola mít 18 tříd s 360 žáky. Školní vzdělávací program je částečně upraven. Na II. stupni zavádíme pro žáky volitelné předměty, aby si některé předměty mohli vybrat dle svého zájmu a zaměření. Z důvodu epidemiologických opatření a rizik jsme bohužel nabídku snížili, aby spojení žáků do skupin zůstalo vždy v rámci jednoho ročníku.