Závěr školního roku – šerpování

V pátek 26.6. nastal poslední den letošního školního roku na Základní škole Nedvědovo náměstí. Se svým působením na ní se také loučili naši mladí absolventi obou devátých tříd. A jako se již na naší škole stalo tradicí, loučili se slavnostně akcí zvanou šerpování.
Během týdne vedení školy i oba třídní učitelé připravili vše pro hladký chod závěrečného defilé všech deváťáků. Vzhledem k nejistému počasí se závěrečné loučení s devíti roky na škole odehrálo v dolní tělocvičně.
Šerpování moderovala paní Jitka Zelenková a krom třídních učitelů dostali slovo i hosté z řad bývalých učitelů. Závěrečné slovo si vzal ředitel školy pan Vít Šolle a popřál stejně jako jeho předřečníci všem vycházejícím žákům a žákyním mnoho zdaru na střední škole.
My, co již máme školská léta za sebou, víme, jaká dokáží být. Náročné zkoušky – krása mladého života, konflikty v mezilidských vztazích – první lásky… je nač se těšit. Jménem mým a celého pedagogického sboru přeji absolventům do budoucích studií i života hodně odvahy, úspěchu, píle a mnohokrát potřebného štěstí.

Lubor Studecký