Organizace školního roku

1. září – úterý Zahájení školního roku, zahajuje ŠD i ŠJ 8:00 , 8:15 1. třídy a PR
1. vyuč. hodina
2. září – středa Zahajuje ranní ŠD , třídnické hodiny 1.p.r- 2 vyuč.hod., I. stupeń 4 a II. stupeň 5
od 3. září – čtvrtek Vyučování dle rozvrhu  
11. září Cvičný poplach  
17. září Třídní schůzky 17:00 
  Školská rada  
25. a 26.října Mimořádné prodloužení podzimních prázdnin
28. září Den české státnosti (sv. Václav)  
28. října Den vzniku československého státu  
29. – 30. října Podzimní prázdniny  
4. listopadu Den otevřených dveří 17:30
16. listopadu Ředitelské volno
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii  
19. listopadu Pedagogická rada  
26. listopadu Třídní schůzky 17:00
  Sběr papíru  
21. a 22.prosince Dny boje proti covidu  
23.12.-3.1.2021 Vánoční prázdniny  
14. ledna Konzultace  
21. ledna Pedagogická rada  
28. ledna Konec prvního pololetí  
29. ledna Pololetní prázdniny  
22.2.-28.2. Jarní prázdniny
18. března Den otevřených dveří 17:30
25. března Třídní schůzky 17:00
1. dubna Velikonoční prázdniny  
6. a 7. dubna Zápis do prvních tříd  
22. dubna Pedagogická rada  
1. května (sobota) Svátek práce  
8. květen (sobota) Den vitězství  
20. květen Třídní schůzky 17:00
10. června Schůzka rodičů příštích prvních tříd 17:00
  Školská rada 17:30
24. června Pedagogická rada  
30. června Konec II. pololetí – vysvědčení  
1.7.-31.8. Hlavní prázdniny  

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 ZDE a ZDE