Organizace školního roku

1. září – středaZahájení školního roku, zahajuje ŠD i ŠJ8:00, 9:00 – 1.třídy a přípravný ročník, Začátek školního roku 1. 9. bude jen 1 vyučovací  hodina. 
2. září – čtvrtekZahajuje ranní ŠD, třídnické hodiny2. 9. má přípravná třída a 1. třída 2 vyučovací hodiny, I.stupeň (od 2. třídy) 4 vyučovací hodiny a II. stupeň pak 5 vyučovacích hodin. Od pátku 3. 9. se třídy budou učit podle daného rozvrhu.
od 3. září -pátekVyučování dle rozvrhu
10. záříCvičný poplach
11. záříFestival Podolí12:00
 Školská rada
16. záříTřídní schůzky17:00
22. záříNoc literatury18:00  – 22:00
27. záříŘeditelské volno
28. záříDen české státnosti ( sv. Václav)
28. říjnaDen vzniku československého státu
27. – 29.  říjnaPodzimní prázdniny
4. listopaduDen otevřených dveří17:30
17. listopaduDen boje za svobodu a demokracii
24. listopaduPedagogická rada
24. listopaduTřídní schůzky17:00
23. prosince – 2. ledna Vánoční prázdniny
13. lednaKonzultace
19. lednaPedagogická rada
31. lednaKonec prvního pololetí
4. únoraPololetní prázdniny
7. – 13. březnaJarní prázdniny
17. březnaDen otevřených dveří17:30
24. březnaTřídní schůzky17:00
14. dubnaVelikonoční prázdniny
5. a 6. dubnaZápis do prvních tříd
20. dubnaPedagogická rada
1. května – neděleSvátek práce
8. května – neděleDen vítězství
26. květnaTřídní schůzky17:00
9. červnaSchůzka rodičů příštích prvních tříd17:30
 Školská rada17:30
22. červnaPedagogická rada
27. – 29. červnaŠkolní olympiáda
30. červnaKonec II. pololetí – vysvědčení
1. července – 31. srpnaHlavní prázdniny