Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

OP VVV č. 02_16_023
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005150

Čerpání financí: 891.405,- Kč
Příjemce: Základní škola Nedvědovo náměstí, Praha 4
Ukončení: k 31. 8. 2019

Projekt Šablony I v ZŠ Nedvědovo náměstí byl ukončen k 31.8.2019 a věnoval se podpoře inkluzívního prostředí školy prostřednictvím personální podpory určené školnímu asistentovi, školnímu speciálnímu pedagogovi, doučování, vzdělávání pedagogů, vzájemné spolupráce a dalších aktivit.