Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP VVV

OP VVV č. 02_16_023
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005150

Čerpání financí: 891.405,- Kč
Příjemce: škola
Ukončení: k 31. 8. 2019