Přijímací zkoušky na SŠ

Aktuální informace budou doplněny dle vyhlášení postupu v aktuálním roce MŠMT

POSTUP PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

Co musí být vyplněno:

termín přijímací zkoušky (1. strana přihlášky – hlavně u škol, kde se konají jednotné přijímací zkoušky)

Kdy žák obdrží tiskopis:

během února od TUpřihlášky žáci spolu s rodiči vyplní a zkontrolují údaje,ZŠ NEDVĚDOVO NÁMĚSTÍ neodpovídá za chybně vyplněné údaje.

Počet oborů:

v 1. kole přijímacího řízení je možné uvést pouze 2 obory 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti:

žák si nechá vystavit na 1. stanu přihlášky lékařem pouze u SŠ, které to požadují.

ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

buď osobně, nebo doporučenou poštou /nutno zjistit na příslušné SŠ,podepsané uchazečem i zákonným zástupcem

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 ZDE

Všem žákům a rodičům přejeme dobrou volbu při výběru střední školy a hodně štěstí při umístění na vybraných středních školách i následném studiu.