Šablony II Zvyšování kvality školy, OP VVV

Šablony II Zvyšování kvality školy, OP VVV

OP VVV č.  02_18_064

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014840

Název projektu:  Šablony II 2019 – ZŠ Nedvědovo náměstí, Praha – Zvyšování kvality školy

Příjemce: ZŠ Nedvědovo náměstí

Předpokládané ukončení k 21.12.2021

Výše alokace projektu: 1 579 919,-

Obsah projektu je zaměřen na využití ICT ve vzdělávání, vzdělávání pedagogů, projektové dny, zapojení odborníka a ICT technika do výuky, tandemovou výuku, Klub pro žáky ZŠ, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, podporu školního asistenta v ŠD, Kluby ŠD/ ŠK