Zápis do prvních tříd 2020/2021

Vážení rodiče,
z rozhodnutí ministra školství proběhne zápis do 1. tříd bez osobní přítomnosti dětí ve škole a pokud možno bez osobní přítomnosti zákonného zástupce.

REGISTRACE
Na stránkách školy naleznete od 1.4. 2020  odkaz k elektronické registraci.
Systém Vám vygeneruje „Žádost o zápis do 1. ročníku“ a Vaše registrační číslo ,  pod kterým budete 6.5.2020  informováni na webových stránkách školy a na úřední desce školy o přijetí.

ZÁPIS
Žádost o přijetí vyplňte, podepište a doručte škole nejlépe datovou schránkou, elektronickou poštou s elektronickým podpisem, nebo poštovní zásilkou. PŘILOŽTE KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE, případně rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Žádost o přijetí můžete doručit i osobně do schránky s označením „Zápis do 1. třídy“ ve vestibulu hlavní školní budovy od 6.4. – 30. 4. každé úterý a čtvrtek  mezi 8:00 – 17:00 hodinou.

Datová schránka školy: kbmar95

Emailová adresa: skola@zs-podoli.cz

Adresa: Nedvědovo náměstí 140/13, Praha 4, 140 00

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Žádost o odklad musí být doložen doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře (2 doporučení).

Nahlédnout do spisu lze v pondělí 4. 5. od 8:00 do 15:00 hodin.

SCHŮZKA RODIČŮ A MOTIVAČNÍ ZÁPIS
Pevně věříme, že ve čtvrtek 11. června v 17:00 hodin proběhne schůzka rodičů dětí zapsaných do prvních tříd. Vezměte děti s sebou a uspořádáme motivační část zápisu dodatečně.

Vážení rodiče a milé děti,
těšíme se na vás! Určitě zápisy zvládneme i v této mimořádné situaci. Protože nemohly proběhnout dny otevřených dveří, ptejte se e-mailem nebo telefonicky. Rád zodpovím Vaše dotazy. Spolu s pedagogickým sborem a se školskou radou připravujeme úpravy školního vzdělávacího programu na základě dosavadních zkušeností. Zůstává podpora plavání a plavců, které však není povinné. Usilujeme ve spolupráci se zřizovatelem o investice do vybavení školy, tak abychom Vašim dětem poskytli kvalitní vzdělávání v moderní škole.

Mgr. Vít Šolle
ředitel školy

ŠKOLSKÝ OBVOD
Školský obvod stanovený obecně závaznou vyhláškou HMP o školských obvodech č. 17/2016 s účinností od 1. 1. 2017 pro ZŠ Nedvědovo náměstí:

BrabcovaNa ZlatniciSinkulova
BřidličnáNad CementárnouU Jedličkova ústavu
HofmannovaNad OstrovemU Kublova
LeváNad SokolovnouU Podolského sanatoria
LopateckáNad Spádem – lichá 1 – 5, sudá 2 – 8U Vápenné skály
Mikuláše z HusiNedvědovo náměstíVápencová
Na Dolinách č. o. 27 – 47, lichá 1 – 25, sudá 2 – 30Po VyšehrademVe Svahu
Na Kavčích HoráchPodolskáVodárenská
Na KlaudiáncePodolské schodyVoráčovská
Na Klikovce- lichá 1 – 9PraváVýchozí
Na PodkovcePodolské nábřeží Rybářská
Na TopolcePod Klaudiánkou Na Vápenném

Školský obvod pro přípravný ročník: území MČ Praha 4