Zápis do prvních tříd 2021/2022 (od 1.4. do 30.4)

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku školního roku 2021/2022 ZDE

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Elektronická přihláška bude tedy zpřístupněna v tomto období.

Elektronická přihláška ZDE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

letos pořádá ZŠ Nedvědovo náměstí ve čtvrtek 18. března on-line. Připojit k besedě se můžete v 10:30, 13:30 a 17:30 hodin přes odkaz na našich webových stránkách https://zspodoli.cz/. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy i v jiném termínu osobně, telefonicky nebo e-mailem.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

se z rozhodnutí ministra školství bude opět konat pravděpodobně bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Letošní zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které v loňském školním roce měly odklad povinné školní docházky.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA, MOTIVAČNÍ ZÁPIS ON-LINE

Na stránkách školy https://www.zs-podoli.cz/ naleznete v oddíle zápis odkaz k elektronické přihlášce.  

Systém Vám umožní vyplnit údaje potřebné k zápisu. Vygeneruje Vaše registrační číslo. Pod tímto číslem budete 7. 5. 2021 informováni na webových stránkách školy a na úřední desce školy o přijetí.

Žádosti o přijetí vyplňte, podepište a doručte škole nejlépe datovou schránkou, elektronickou poštou s elektronickým podpisem nebo korespondenčně. PŘILOŽTE KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE, případně rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky z loňského roku.

Datová schránka školy: kbmar95

E-mailová adresa: skola@zs-podoli.cz

Korespondenční adresa: ZŠ Praha 4, Nedvědovo náměstí 140/13, 147 00 Praha 4 – Podolí

Žádost o přijetí také můžete doručit od 1. 4. – 30. 4. každý pracovní den v čase od 7:00 do 18:00 hodin osobně vložením do schránky s označením „Zápis do 1. třídy“, která se bude nacházet ve vestibulu hlavní školní budovy.

K zápisu on-line můžete s dítětem také „přijít“ v původně ohlášeném termínu 6. a 7. 4. v čase od 8:00 do 18:00 hodin. Zašlete nám do úterý 30. března e-mailem na adresu skola@zs-podoli.cz žádost se jménem dítěte a preferovaným časem a my Vás pozveme ke schůzce, která bude trvat cca 10-20 minut.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

Formulář žádosti o odklad školní docházky budete moci vyplnit také po úvodní registraci. Žádost o odklad musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře (2 doporučení).
Žádost o odklad je nutnou součástí žádosti o přijetí do přípravného ročníku.

Nahlédnout do spisu lze v pondělí 5. 5. od 8:00 do 15:00 hodin.

SCHŮZKA RODIČŮ A MOTIVAČNÍ ZÁPIS

Pevně věříme, že ve čtvrtek 10. června v 17:00 hodin proběhne schůzka rodičů dětí zapsaných do prvních tříd. Bude-li to možné, přiveďte děti s sebou a my jim uspořádáme motivační část zápisu dodatečně.

Vážení rodiče a milé děti,

těšíme se na vás! Plánek přikládám ZDE ☺.

Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola Nedvědovo náměstí je plně organizovaná škola s 1. – 9. ročníkem, která poskytuje výchovu a vzdělávání cca 360 žákům. Jsme škola útulná, přehledná a přívětivá. Součástí školy je i jedna třída přípravného ročníku. Budova školy leží ve staré zástavbě v městské části Praha 4 – Podolí. Školu tvoří dvě samostatné budovy č. p.101 pro 0.– 4. třídu a č. p.140, kde se vzdělávají žáci 5. ročníku a II. stupně ZŠ. Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách jako je počítačová učebna, jazyková učebna, učebna výtvarné výchovy, učebna chemie a fyziky. Součástí školy jsou také dvě tělocvičny a školní hřiště, které letos dostane nový povrch. Pro ostatní disciplíny škola využívá hřiště vzdálené 150m od školy. U této tzv. velké budovy je k dispozici malá rekreační zahrádka.

Vzhledem k úzké spolupráci se sportovním oddílem plavání USK Praha a umístění školy v blízkosti plaveckého stadionu je žákům I. stupně nabízeno v rámci hodin tělesné výchovy plavání, které ale není povinné. Na II. stupni máme pro žáky, kteří plavou závodně individuální vzdělávací plán. Naši žáci mají tedy ve škole dostatečné zázemí pro svůj osobnostní, odborný i pohybový rozvoj.

PLAVÁNÍ NA PRVNÍM STUPNI

Plavecká výuka probíhá pod vedením zkušených trenérů Plaveckého stadionu Podolí, se kterými má škola celoročně uzavřenou smlouvu. 

Žáci 1. ročníku mají základní plavání 1hodinu týdně a je volitelné.

Žáci 2. a 3. ročníku absolvují  povinné plavání v rozsahu 20 hodin ve školním roce a je zcela zdarma, bez finančního příspěvku zákonných zástupců. Mohou ale pokračovat i v základním plavání, které je volitelné, a na které zákonní zástupci přispívají.

Žáci  4. a 5. ročníku mohou v rámci tělesné výchovy navštěvovat zdokonalovací plavání v časové dotaci 1 hodiny týdně.  Je také volitelné a je realizováno s finanční spoluúčastí zákonných zástupců.

Na vzdělávání dětí škola velmi dbá. Od první třídy vyučujeme angličtinu. Pravidelně pořádáme výlety, školy v přírodě, také lyžařský kurz mohou děti absolvovat již na I. stupni. Žákům na II. stupni zprostředkováváme výukové tematické exkurze i různé sportovní kurzy. Rovněž mají k dispozici pestrou nabídku volitelných předmětů.

ŠKOLA ZAŘADILA DO VYUČOVÁNÍ METODU FIE.  CO JE FIE?

Je to metoda instrumentálního obohacování prof. R. Feuersteina, která rozvíjí intelekt a kognitivní funkce žáků – do výuky je zaváděna od druhého do pátého ročníku. Ve vyšších ročnících je nabízena jako volitelný předmět. Žáci zde pracují v menších skupinách.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

je v provozu již před vyučováním od 6:30 hodin. Odpoledne je otevřena do 17:30 hodin. Činnost družiny je bohatá a nabízí paletu zájmových aktivit. Žáci využívají školní i veřejné hřiště. ŠD koordinuje i nabídku různých externích kroužků, či kurzu anglického jazyka.

Při škole také pracuje známý pěvecký sbor Mifun. https://www.mifun.cz/umelecky-sef-jiri-polivka

ŠKOLSKÝ OBVOD
Školský obvod stanovený obecně závaznou vyhláškou HMP o školských obvodech č. 17/2016 s účinností od 1. 1. 2017 pro ZŠ Nedvědovo náměstí:

BrabcovaNa ZlatniciSinkulova
BřidličnáNad CementárnouU Jedličkova ústavu
HofmannovaNad OstrovemU Kublova
LeváNad SokolovnouU Podolského sanatoria
LopateckáNad Spádem – lichá 1 – 5, sudá 2 – 8U Vápenné skály
Mikuláše z HusiNedvědovo náměstíVápencová
Na Dolinách č. o. 27 – 47, lichá 1 – 25, sudá 2 – 30Po VyšehrademVe Svahu
Na Kavčích HoráchPodolskáVodárenská
Na KlaudiáncePodolské schodyVoráčovská
Na Klikovce- lichá 1 – 9PraváVýchozí
Na PodkovcePodolské nábřeží Rybářská
Na TopolcePod Klaudiánkou Na Vápenném

Školský obvod pro přípravný ročník: území MČ Praha 4