Perníčky

Ve škole se od letošního školního roku opět využívá kuchyňka a žáci vaří ve volitelné předmětu a částečně i v předmětu „člověk a svět práce“. Dnes děti pod vedením paní učitelky Urbanové pekly a zdobily perníčky. Jak jinak v adventu.