Školní poradenské pracoviště

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠPP

POZICE JMÉNO       E-mail
Metodik prevence, speciální pedagog, etoped, koordinátorka projektů Mgr. HRUDKOVÁ Blanka blanka.hrudkova@zs-podoli.cz
Výchovné poradenství, kariérní poradenstvíIng. TONAROVÁ Janajana.tonarova@zs-podoli.cz

O ŠPP

KDE: přímo ve škole – velká budova, přízemí (Mgr. B. Hrudková) a malá budova, 1. patro (Ing. Jana Tonarová)
POSKYTUJE: poradenské služby, konzultační služby v oblasti výchovného a kariérového poradenství a v prevenci sociálně-patologických jevů
KOMU: žákům a jejich rodičům/ zákonným zástupcům
DŮLEŽITÁ ZÁSADA: důvěrnost jednání, zaručená ochrana osobních dat klienta, dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků