Školní družina

ŠD na naší škole nabízí žákům zábavný, poučný, sportovní, oddychový, tvořivý, tedy bohatě a zajímavě strávený čas. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Vedoucí vychovatelka:Ing. Jitka ZELENKOVÁ
Kontakt na ŠD (malá budova)777 649 381
Kritéria přijetí:žáci  0. – 2. ročníkužáci – sportovní plavci 3. – 4. ročníkuostatní žáci 3. – 5. ročníku do kapacity ŠD

PROVOZ:

6:30 – 7:407:40 – 8:55 – neplavci, přípravný ročník11:40 – 17:30

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ:

od 11:40 do 13:30od 13:30 do 15:00 –  rekreační činnosti, žáci jsou mimo ŠD
od 15:00 do 17:30 kdykoliv

ODDĚLENÍ ŠD:

ODD.VYCHOVATELKA:TŘÍDY:KONTAKT: 
1.Iva Jíchová, DiS. 1.A + PRiva.jichova@zs-podoli.cz 
2.Mgr. Eva Lehanková1.B + PReva.lehankova@zs-podoli.cz 
3.Mgr. Marta Šantorová 1.Cmarta.santorova@zs-podoli.cz 
4.Ing. Jitka Zelenková 2.Ajitka.zelenkova@zs-podoli.cz 
5.Martina Fähnrichová2.Bmartina.fahnrichova@zs-podoli.cz 
6.Bc. Lucie Rákosníková 3.Alucie.rakosnikova@zs-podoli.cz 
7.Nora Pavlíková3.Bnora.pavlikova@zs-podoli.cz 
8.Veronika Valečková 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, veronika.valeckova@zs-podoli.cz 

PLATBA:

č. účtu:variabilní symbol:specifický symbol:částka:
75414339/0800osobní číslo žáka (předá ŠD v září)2222300,- Kč za měsíc

REŽIM ŠD:

 6:30 – 8:45ranní družina
 7:40odchod žáků na výuku 
 7:45odchod žáků na plavání (při pozdním příchodu zůstává žák v ŠD s neplavci, plavci mají v batůžku pláštěnku) 
 11:40 – 13:30oběd, odpočinková, zájmová činnost 
 13:30 – 15:00rekreační činnost – pobyt venku (hřiště, procházky – potřeba mít vhodné oblečení ve skříňce) 
 15:00 svačina  
 od 15:00 do 17:30zájmová činnost (lektoři si žáky vyzvedávají v ŠD, po skončení kroužku je přivádějí do ŠD), doučování 

PRAVIDLA PRO VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ:

vyzvedává:zákonný zástupce žákaosoba písemně pověřená zákonným zástupcem
jak:na vrátnici školy přes paní vrátnou (zvonek VRÁTNICE)
zápisní lístek:vyplní zákonný zástupce na začátku školního roku (během roku se aktualizuje dle potřeby)
jednorázová změna oproti zápisnímu lístku:dodat písemně na lístečku (ne v notýsku)uvést jméno žáka, datum, hodinu, podpis zákonného zástupce