Školní družina

Provoz Školní družiny o hlavních prázdninách 2021/2022
V letošním roce bude provoz letní školní družiny zajištěn v ZŠ Na Planině (červenec ZDE a ZDE) a v ZŠ Bítovská (srpen ZDE a ZDE).

ŠD na naší škole nabízí žákům zábavný, poučný, sportovní, oddychový, tvořivý, tedy bohatě a zajímavě strávený čas. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Vedoucí vychovatelka:Ing. Jitka ZELENKOVÁ
Kontakt na ŠD (malá budova)777 649 381
Kritéria přijetí:dle ročníku vzestupně 0. – 5. ročník

PROVOZ:

6:30 – 7:407:40 – 8:55 – neplavci, přípravný ročník11:40 – 17:30

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ:

od 11:40 do 13:30od 13:30 do 15:00 –  rekreační činnosti, žáci jsou mimo ŠD
od 15:00 do 17:30 kdykoliv

ODDĚLENÍ ŠD:

I. oddělení Martina Fähnrichová PT + 1.A
II. oddělení Radana Urbanová PT + 1.B
III. oddělení Jitka Zelenková 2.A
IV. oddělení Vendula Bašová 2.B
V. oddělení Marie Zamrazilová 3.A + 3.B
VI. oddělení Eva Lehanková 4.A + 4.B
Nora Pavlíková 5.A + 5.B

PLATBA:

č. účtu:variabilní symbol:specifický symbol:částka:
75414339/0800osobní číslo žáka (předá ŠD v září)22221 500,- Kč za pololetí

Na 1. pololetí nejpozději do 8. 9. 2022, na 2. pololetí nejpozději do 13. 1. 2023.

REŽIM ŠD:

 6:30 – 8:45ranní družina
 7:40odchod žáků na výuku 
 7:45odchod žáků na plavání (při pozdním příchodu zůstává žák v ŠD s neplavci, plavci mají v batůžku pláštěnku) 
 11:40 – 13:30oběd, odpočinková, zájmová činnost 
 13:30 – 15:00rekreační činnost – pobyt venku (hřiště, procházky – potřeba mít vhodné oblečení ve skříňce) 
 15:00 svačina  
 od 15:00 do 17:30zájmová činnost (lektoři si žáky vyzvedávají v ŠD, po skončení kroužku je přivádějí do ŠD), doučování 

PRAVIDLA PRO VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ:

vyzvedává:zákonný zástupce žáka nebo osoba písemně pověřená zákonným zástupcem
jak:na vrátnici školy přes paní vrátnou (zvonek VRÁTNICE)
zápisní lístek:vyplní zákonný zástupce na začátku školního roku (během roku se aktualizuje dle potřeby)
jednorázová změna oproti zápisnímu lístku:dodat písemně na lístečku (ne v notýsku)uvést jméno žáka, datum, hodinu, podpis zákonného zástupce