Školní družina

ŠD na naší škole nabízí žákům zábavný, poučný, sportovní, oddychový, tvořivý, tedy bohatě a zajímavě strávený čas. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Vedoucí vychovatelka:Ing. Jitka ZELENKOVÁ
Kontakt na ŠD (malá budova)777 649 381
Kritéria přijetí:dle ročníku vzestupně 0. – 4. ročník

PROVOZ:

ranní družina6:30 – 7:40 hodin
odpolední družina11:40 – 17:30 hod

ODDĚLENÍ ŠD:

I. oddělení Vendula Bašová PT 0.A + 1.A
II. oddělení Ing. Jitka Zelenková PT 0.B + 1.B
III. oddělení Štěpánka Kohlmannová 2.A
IV. oddělení Radana Urbanová 2.B
V. oddělení Martina Fähnrichová 3.A + 4.A
VI. oddělení Mgr. Eva Lehanková 3.B + 4.B

PLATBA:

č. účtu:variabilní symbol:částka:
60011-75414339/0800telefonní číslo registrovaného zákonného zástupce400 Kč/měsíc

Platba probíhá přes Školní on-line pokladnu. Úhrada na I. pololetí nejpozději 8. 9. 2023, na II. pololetí nejpozději 12. 1. 2024.

Vnitřní řád ŠD