Plavání

Žáci 1. ročníku mají základní plavání hodinu týdně, které je volitelné a na které zákonní zástupci přispívají.  V případě dostatečné kapacity se zapojují i žáci přípravného ročníku.  

Žáci 2.-3. ročníku mají povinné plavání v rozsahu 20 hodin a je bez finančního příspěvku zákonných zástupců. Mohou ale ve II. pololetí pokračovat v základním plavání které je volitelné a na které zákonní zástupci přispívají.

Žáci  4. – 5. ročníku mohou v rámci tělesné výchovy navštěvovat zdokonalovací plavání v časové dotaci jedné hodiny týdně.  Je také volitelné a je realizováno s finanční spoluúčastí zákonných zástupců.

Podpora závodního plavání

Zákonní zástupci žáka mohou požádat ředitele školy o individuální vzdělávací plán (IVP). Sportovní plavci zpracovávají úkoly z vyučovacích předmětů, které ve škole neabsolvují z důvodu tréninku.