Plavání

Plavání na I. stupni

Plavecká výuka probíhá pod vedením zkušených trenérů Plaveckého stadionu Podolí, se kterým má škola každoročně uzavřenou smlouvu. 

Žáci 1. ročníku mají základní plavání hodinu týdně a je volitelné.

Žáci 2.-3. ročníku mají povinné plavání v rozsahu 20 hodin a je bez finančního příspěvku zákonných zástupců. Mohou ale pokračovat v základním plavání, které je volitelné a na které zákonní zástupci přispívají.

Žáci  4. – 5. ročníku mohou v rámci tělesné výchovy navštěvovat zdokonalovací plavání v časové dotaci jedné hodiny týdně.  Je také volitelné a je realizováno s finanční spoluúčastí zákonných zástupců.

Z důvodu přechodu na výše uvedený systém, ve školním roce 2020/21 absolvují povinné plavání i žáci 4. a 5. tříd., ve školním roce 2021/22 i žáci 5. tříd.

Základní plavání 1. třídy
Povinné plavání 2.,3.,5. třídy
Povinné plavání 4. třídy

Podpora závodního plavání

Zákonní zástupci žáka mohou požádat ředitele školy o individuální vzdělávací plán (IVP). Sportovní plavci zpracovávají úkoly z vyučovacích předmětů, které ve škole neabsolvují z důvodu tréninku.