Sporty na naší škole

Vyučovací předmět Sportovní plavání
Vyučovací předmět Sportovní plavání si mohou plavci zvolit od prvního do devátého ročníku. Od 5. ročníku žádají zákonní zástupci sportovních plavců ředitele školy o IVP. Rozvrh žáků je upraven tak, aby došlo ke spojení tréninků a výuky. Sportovní plavci zpracovávají úkoly z vyučovacích předmětů, které ve škole neabsolvují z důvodu tréninku. Většinou jde o předměty typu HV, TV, VV, VKZ, VKO nebo jedna opakovací hodina M, Čj apod. 1x týdně mají s trenérem kondiční přípravu v tělocvičně školy.

Klademe větší nároky na pravidelnost a na intenzitu plavání. Plavec plní úkoly, které jsou předem naplánované v ročním cyklu. Střídá všechny plavecké způsoby, delší úseky plave volněji s důrazem na techniku, kratší rychleji, určujeme dobu, po kterou plavec plave bez přerušení (hodinovka, 30 min., atd.), kratší úseky plave v určitém limitu (na čas nebo s intervalem mezi jednotlivými úseky). Pohybový trénink je zaměřený na rozvoj tělesné zdatnosti a prolíná se s plaveckým rozvojem plavce (zvyšování kvality plaveckých dovedností a plaveckých technik jednotlivých způsobů). Používáme plavecké pomůcky (destičky, kroužky, packy, ploutve ad.). Kondiční příprava na suchu (běhání, jízda na kole, posilovací cvičení, míčové hry, švihadla, protahovací a koordinační cvičení, kompenzační cvičení). Plavec se účastní plaveckých a kondičních soustředění. Plavce připravujeme na plavecké závody (mistrovské soutěže).

Yachting

Veslování