Kontakty

ÚDAJE ŠKOLY
NÁZEV: Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140
ADRESA: Nedvědovo náměstí 140/13
IČO: 613 842 24  (nejsme plátci DPH)
IZO: 102101591
RED IZO: 600037479
DATOVÁ SCHRÁNKA: kbmar95
ČÍSLO ÚČTU :75414339/0800
VEDENÍ ŠKOLY
POZICEJMÉNOBUDOVATELEFON      E-mail
Ředitel školy Mgr. ŠOLLE Vít V2724 372 600vit.solle@zs-podoli.cz 
Statutární zástupce a zástupce ředitele pro 2. stupeň Mgr. BĚLOUŠEK Martin V2222 993 502martin.belousek@zs-podoli.cz
Zástupce ředitele pro 1. stupeňMgr. Frischmannová Jana M2606 785 632
222 993 505  
jana.frischmannova@zs-podoli.cz
PROVOZ ŠKOLY
POZICEJMÉNOBUDOVATELEFON      E-mail
Ekonomka školyBOŘOVÁ MichaelaV2 222 993 503ekonom@zs-podoli.cz
Hospodářka ŠJBOŘOVÁ MichaelaV2725 743 892 michaela.borova@zs-podoli.cz
ŠkolníkTománek PavelV0222 993 522 , 606 680 046 pavel.tomanek@zs-podoli.cz
Pověřenec GDPRMgr. SLEZÁK Jan MČ P4261 192 487gdpr@praha4.cz
PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK
TŘÍDAJMÉNOBUDOVATELEFON      E-mail
0.AMgr. GLABAZŇOVÁ DanaM4222 993 507 dana.glabaznova@zs-podoli.cz
1. STUPEŇ      
TŘÍDA JMÉNO BUDOVA TELEFON       E-mail      
1.A Mgr. Pyszková Milena M3 222 993 507 milena.pyszkova@zs-podoli.cz      
1.B Mgr. Šantorová Marta M3 222 993 507  marta.santorova@zs-podoli.cz      
2.A Mgr. Hančíková Věra  M2 222 993 507 vera.hancikova@zs-podoli.cz      
2.B Mgr. Petráková Ludmila M2 222 993 507  ludmila.petrakova@zs-podoli.cz      
3.B Mgr. Šrámková Jana M4 222 993 526  jana.sramkova@zs-podoli.cz      
4.A Bc. Rákosníková Lucie M3 222 993 507  lucie.rakosnikova@zs-podoli.cz      
4.B Pavlíková Nora M3 222 993 529  nora.pavlikova@zs-podoli.cz      
5.A Bc. Zelenková Eva V1  222 993 527  eva.zelenkova@zs-podoli.cz      
5.B Ing. Cihelková Zuzana V1 222 993 527   zuzana.cihelkova@zs-podoli.cz      
2. STUPEŇ
TŘÍDA JMÉNO BUDOVA TELEFON       E-mail
6.A Ing. Pecha Petr V2  222 993 512  petr.pecha@zs-podoli.cz
6.B Mgr. Vítek Lukáš V3 222 993 518 lukas.vitek@zs-podoli.cz
7.A Mgr. Böhm Petr V3 222 993 516 petr.bohm@zs-podoli.cz
7.B. Mgr. Böhm Petr V2  222 993 516 Petr.bohm@zs-podoli.cz
8.A. Mgr. Průcha Martin V3  222 993 510 martin.prucha@zs-podoli.cz
9.A. Mgr. Vavrova Věra V3 222 993 509 vera.vavrova@zs-podoli.cz
9..B. Mgr. Dostálová Zuzana V2 222 993 512 zuzana.dostalova@zs-podoli.cz
NETŘÍDNÍ UČITELÉ
JMÉNO BUDOVA TELEFON       E-mail
Mgr. LAŠTOVKOVÁ Petra V3 222 993 515 petra.lastovkova@zs-podoli.cz
Mgr. HOLÍK Jan  V2 222 993 510 jan.holik@zs-podoli.cz
Mgr. Bc. PALEČEK
Lubomír
V2  222 993 510 lubomir.palecek@zs-podoli.cz
Mgr. RUT Jan V2  222 993 512 Jan.rut@zs-podoli.cz
Bc. DAVID Marek V2  222 993 518 marek.david@zs-podoli.cz
Mgr. FIALOVÁ Petra                         V3 222 993 515 Petra.fialova@zs-podoli.cz
Mgr. MANDELÍKOVÁ  Markéta V3 222 993 515 Marketa.mandelikova@zs-podoli.cz
Mgr. STUDECKÝ Lubor

Mgr.,Bc. VEJSADOVÁ Irena
V3

V1
222 993 516

222 903 517
Lubor.studecky@zs-podoli.cz

irena.vejsadova@zs-podoli.cz
Ing. TUŠLOVÁ Jana

Bc. POLÍVKA Jiří

HOŘEJŠ Tomáš
V3

M

V2
222 993 516
222 993 507
222 993 513
Jana.tuslova@zs-podoli.cz

jiri.polivka@zs-podoli.cz

tomas.horejs@zs-podoli.cz
ŠKOLNÍ DRUŽINA
JMÉNO BUDOVA TELEFON       E-mail
Ing. ZELENKOVÁ Jitka – vedoucí vychovatelka M1 222 993 533 777 649 381 jitka.zelenkova@zs-podoli.cz
FÄHNRICHOVÁ Martina M1 222 993 533 martina.fahnrichova@zs-podoli.cz
JÍCHOVÁ Iva, Dis. M1 222 993 533 eva.jichova@zs-podoli.cz
Mgr. LEHANKOVÁ Eva M1 222 993 533 eva.lehankova@zs-podoli.cz
PAVLÍKOVÁ Nora M1 222 993 533 nora.pavlikova@zs-podoli.cz
 Bc. RÁKOSNÍKOVÁ Lucie M1 222 993 533 lucie.rakosnikova@zs-podoli.cz
MILLEROVÁ Veronika M1 222 993 533 veronika.millerova@zs-podoli.cz
Mgr.KUBÁTOVÁ Galiana M1 222 993 533 Galiana.kubatova@zs-podoli.cz
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)
POZICEJMÉNOBUDOVATELEFON      E-mail
Výchovná poradkyně Mgr. Frischmannová Jana M2606 785 632
222 993 505
jana.frischmannova@zs-podoli.cz
Speciální pedagog, etoped, výchovný poradceMgr. HRUDKOVÁ BlankaV1 222 993 525blanka.hrudkova@zs-podoli.cz
Vedoucí asistentkaTRACHTOVÁ Eva V2 222 993 511eva.trachtova@zs-podoli.cz