Kontakty

údaje školy
NÁZEV: Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140
ADRESA: Nedvědovo náměstí 140/13
IČO: 613 842 24  (nejsme plátci DPH)
IZO: 102101591
RED IZO: 600037479
DATOVÁ SCHRÁNKA: kbmar95
ČÍSLO ÚČTU :75414339/0800
vedení školy  
pozice jméno budova telefon e-mail
Ředitel školy  Mgr. ŠOLLE Vít  V2 724 372 600 vit.solle@zs-podoli.cz 
Statutární zástupce
a zástupce ředitele
pro 2. stupeň 
Mgr. BĚLOUŠEK Martin  V2
778 955 030
martin.belousek@zs-podoli.cz
Zástupce ředitele
pro 1. stupeň
Ing. Tonarová Jana M2 771 277 633   jana.tonarova@zs-podoli.cz
provoz školy  
pozice jméno budova telefon e-mail
Ekonomka školy Jana Antonová V2 725 743 892 jana.antonova@zs-podoli.cz
Hospodářka ŠJ Veronika Sýkorová V2 725 743 892  veronika.sykorova@zs-podoli.cz
Školník Tománek Pavel V0 606 680 046 pavel.tomanek@zs-podoli.cz
Pověřenec GDPR Mgr. Jana Pužmanová MČ P4 261 192 487 gdpr@praha4.cz
přípravný ročník
třída jméno budova e-mail
0.A JÍCHOVÁ Iva, Dis. M3 iva.jichova@zs-podoli.cz
0.B Václavíková Hana M0hana.vaclavikova@zs-podoli.cz
1. stupeň
třída jméno budova e-mail
1.AMgr. Laššáková Jana M2jana.lassakova@zs-podoli.cz
1.BMgr. Měcháčková Lenka M2 lenka.mechackova@zs-podoli.cz
2.AMgr. Pyszková Milena M3 milena.pyszkova@zs-podoli.cz
2.BMgr. Linhartová Markéta M3 marketa.linhartova@zs-podoli.cz
3.AVyhnalová Ivana M1 ivana.vyhnalova@zs-podoli.cz
3.BZamrazilová Marie M1 marie.zamrazilova@zs-podoli.cz
4.AMgr. Košatová Sára M3 sara.kosatova@zs-podoli.cz
4.BMgr. Šrámková Jana M3 jana.sramkova@zs-podoli.cz
5.AMgr. Roubíková Eva V1 eva.roubikova@zs-podoli.cz
5.BPavlíková Nora V1 nora.pavlikova@zs-podoli.cz
2.stupeň
třída jméno budova e-mail
6.A Mgr. Bc. Babická Kamila V2 kamila.babicka@zs-podoli.cz
7.A Mgr. Böhm Petr V2 petr.bohm@zs-podoli.cz
7.BMgr. Průcha MartinV3martin.prucha@zs-podoli.cz
8.A Mgr. Vavrová Věra V3 vera.vavrova@zs-podoli.cz
9.A Mgr. Dostálová Zuzana V2 zuzana.dostalova@zs-podoli.cz
9.B Mgr. Holík Jan V3 jan.holik@zs-podoli.cz
netřídní učitelé
jméno budova e-mail
Bc. DAVID Marek V3 marek.david@zs-podoli.cz
HANUS Tomáš V1 tomas.hanus@zs-podoli.cz
Koura Jakub V3jakub.koura@zs-podoli.cz
Mgr. NICOLAOUOVÁ Maria V3 maria.nicolaouova@zs-podoli.cz
Mgr. MANDELÍKOVÁ Markéta V3 marketa.mandelikova@zs-podoli.cz
Mgr. Bc. PALEČEK Lubomír V2 lubomir.palecek@zs-podoli.cz
Mgr. Plíhal RadekV2radek.plihal@zs-podoli.cz
Mgr. RUT Jan V2 jan.rut@zs-podoli.cz
Salačová MichaelaV1michaela.salačova@zs-podoli.cz
školní družina
jméno budova telefon e-mail
Ing. ZELENKOVÁ Jitka – vedoucí vychovatelka M1 777 649 381 jitka.zelenkova@zs-podoli.cz
FÄHNRICHOVÁ Martina M1 martina.fahnrichova@zs-podoli.cz
Mgr. LEHANKOVÁ Eva M1 eva.lehankova@zs-podoli.cz
BAŠOVÁ Vendula M1 vendula.basova@zs-podoli.cz
Kohlmannová ŠtěpánkaM1stepanka.kohlmannova@zs-podoli.cz
URBANOVÁ Radana M1 radana.urbanova@zs-podoli.cz
školní poradenské pracoviště (ŠPP)
pozice jméno budova e-mail
Výchovná poradkyně Ing. Tonarová JanaM2jana.tonarova@zs-podoli.cz
Speciální pedagog, etoped, projektový manažer Mgr. HRUDKOVÁ Blanka V1 blanka.hrudkova@zs-podoli.cz
asistentky pedagogů
vedoucí
asistentka
TRACHTOVÁ Eva V1  eva.trachtová@zs-podoli.cz
Fähnrichová MartinaM1martina.fahnrichova@zs-podoli.cz
HAJSKÁ Kristýna V1 kristyna.hajská@zs-podoli.cz
KRATOCHVÍLOVÁ Ivana M1 ivana.kratochvilova@zs-podoli.cz
KUBOVÁ Simona V1 simona.kubova@zs-podoli.cz
NOSKOVÁ Hana V1 hana.noskova@zs-podoli.cz
SÝKOROVÁ Veronika V1 veronika.sykorova@zs-podoli.cz
SVOBODOVÁ Hana V1 hana.svobodova@zs-podoli.cz
ŠLAJEROVÁ Petra M1 petra.slajerova@zs-podoli.cz
KOROLLY Marianna M1 marianna.korolly@zs-podoli.cz
TROFYMENKO Oksana M1 oksana.trofymenko@zs-podoli.cz
Vyhnalová Ivana M1ivana.vyhnalova@zs-podoli.cz
cizojazyčná asistentka MALYSHEVA Ekaterina V1 ekaterina.malysheva@zs-podoli.cz