SRZŠ

SRZŠ Nedvěďák – vedení
Eva Svěráková, předseda výboru
Iva Tůmová, člen výboru

Co a k čemu je vůbec „SRZŠ Nedvěďák“?

Význam spolku

 • SRZŠ = Sdružení rodičů ZŠ Nedvědovo náměstí
  (zapsaný spolek, IČ: 265 64 734)
 • V SRZŠ se organizují rodiče a mohou tak skrze SRZŠ vyjadřovat své zájmy jak vůči škole, kde se vzdělávají jejich děti, tak vůči zřizovateli školy, kterým je Městská část Praha 4 (v níž je většina rodičů zároveň voliči).
 • SRZŠ na základě podnětů posbíraných ve třídách jedná s ředitelem a vedením školy, podílí se na organizaci některých akcí nebo je přímo samo organizuje a jedná s MČ Praha 4 a dalšími subjekty dle potřeby.
 • SRZŠ může zažádat i o dotace EU pro školu

Princip fungování

 • Třídy si volí třídní důvěrníky, kteří mohou být zároveň i delegáty Sdružení.
 • Třídní důvěrník je neformální pozice v rámci školy, spojka mezi třídou, učiteli a ředitelem (bez ohledu na členství v SRZŠ)
 • Třídní delegát je funkce ve spolku vyplývající ze stanov. Formálně zastupuje pouze členy spolku
 • V praxi však není toto moc odlišitelné a v drtivé většině má obě funkce tatáž osoba (je to nejpraktičtější)
 • Je ale možné si tyto funkce rozdělit mezi dva lidi a spolupracovat (výhoda: mohou se vzájemně vykrývat, když druhý nemůže)

Seznam delegátů v roce 2022/23

Třída Důvěrník / delegát
0A Alexandra Zedníková
1A Kateřina van Ede
1B Patrik Machek
2A Aleš Hýbl
2B Jiří Kolb, Eva Svěráková
3A Hana Hesková
3B Zuzana Maršálková
4A Petra Šrubařová
4B Barbora Jáchymová
5A Kateřina Matějková
6A Gabriela Altnerová
6B Jana Kaucká
7A Jitka Hoznourová
7A Jana Kaucká
8A Pavel Chládek
8B Jiří Prášil
9A Kristina Klemperová

Plánované akce SRZŠ na rok 2022/23

Podpořené akce v roce 2022/2023
Tradiční Advent

Plánované akce během roku 2022/2023 (podání grantové žádosti během 12/2022)
Stužkování deváťáků (na Radnici Prahy 4)
Běh pro školu (dle ankety se rozhodne, na co se finance v rámci školy použijí)
O pohár starosty

Další akce pro rok 2022/2023
Další akce budou podpořeny na základě finančních prostředků a vyjádřeného zájmu členů SRZŠ (tj. rodiče platící poplatek SRZŠ v roce 2022/2023).  Svůj názor na navrhované aktivity nebo vlastní návrh je možné napsat v anketě ZDE.

Navrhované aktivity:

 • Finanční podpora řešení šaten v malé budově školy (zpracování návrhu)
 • Finanční podpora řešení funkčnosti čipů pro vstup do budovy (přeprogramování)
 • Finanční podpora řešení nevyhovujícího osvětlení ve třídách na malé budově
 • Finanční podpora rozvojových workshopů na vybrané téma:
  • Sebeobrana
  • Finanční gramotnost
  • Kybernetická bezpečnost
  • Prevence šikany
  • Sexuální výchova
  • Den chemie
 • A dále dle podnětů od rodičů

Příspěvek SRZŠ

Výši ročního příspěvku SRZŠ jsme zvolili v podobné výši jako na jiných základních  školách, níže uvádíme pokyny pro platbu:

Výše ročního příspěvku
1 dítě 400,- CZK
2 a více dětí 500,- CZK

Bankovní účet:                   2301321608/2010
Banka:                                  Fio bank
Poznámka k platbě:              Pro identifikaci platby uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte (nebo dětí) a třídu, do které v aktuálním školním roce chodí (příklad: „Jan Novák 4B“)

Dále je možno SRZŠ podpořit sponzorským darem. Formality vyřídíme.

Komunikace

 • Veškeré informace a aktuality jsou uvedeny na webových stránkách ZŠ Nedvědovo náměstí v záložce SRZŠ a na Facebookových stránkách skupiny „Rodiče žáků ZŠ Nedvědovo náměstí“ ZDE.
  Aktuální informace jsou rodičům/členům SRZŠ zasílány emailem prostřednictvím delegátů jednotlivých tříd. Na delegáty je rovněž možné obracet se s dotazy a požadavky.

Těšíme se na akce s Vámi všemi

S pozdravem SRZŠ