SRZŠ

SRZŠ Nedvěďák – vedení
Eva Svěráková, předseda výboru
Iva Tůmová, člen výboru

Co a k čemu je vůbec „SRZŠ Nedvěďák“?

Význam spolku

 • SRZŠ = Sdružení rodičů ZŠ Nedvědovo náměstí
  (zapsaný spolek, IČ: 265 64 734)
 • V SRZŠ se organizují rodiče a mohou tak skrze SRZŠ vyjadřovat své zájmy jak vůči škole, kde se vzdělávají jejich děti, tak vůči zřizovateli školy, kterým je Městská část Praha 4 (v níž je většina rodičů zároveň voliči).
 • SRZŠ na základě podnětů posbíraných ve třídách jedná s ředitelem a vedením školy, podílí se na organizaci některých akcí nebo je přímo samo organizuje a jedná s MČ Praha 4 a dalšími subjekty dle potřeby.
 • SRZŠ může zažádat i o dotace EU pro školu

Princip fungování

 • Třídy si volí třídní důvěrníky, kteří mohou být zároveň i delegáty Sdružení.
 • Třídní důvěrník je neformální pozice v rámci školy, spojka mezi třídou, učiteli a ředitelem (bez ohledu na členství v SRZŠ)
 • Třídní delegát je funkce ve spolku vyplývající ze stanov. Formálně zastupuje pouze členy spolku
 • V praxi však není toto moc odlišitelné a v drtivé většině má obě funkce tatáž osoba (je to nejpraktičtější)
 • Je ale možné si tyto funkce rozdělit mezi dva lidi a spolupracovat (výhoda: mohou se vzájemně vykrývat, když druhý nemůže)

Třídní důvěrníci pro školní rok 2023/2024

0.AMartin Rychtalík
0.BMarika Kozlíčková
1.AMonika Chválová
1.BMarkéta Hlavicová
2.AKateřina Van Ede
2.BPatrik Machek
3.AKarolína Šebková
3.BEva Svěráková
4.AHana Hesková
4.BZuzana Maršálková
5.APetra Šrubařová
5.BBarbora Jáchymová
6.AKateřina Matějková
7.AGabriela Altnerová
7.BJana Kaucká
8.ATereza Starobová
9.APavel Chládek
9.BRobert Štěpánek

Navrhované aktivity:

 • Finanční podpora řešení šaten v malé budově školy (zpracování návrhu)
 • Finanční podpora řešení funkčnosti čipů pro vstup do budovy (přeprogramování)
 • Finanční podpora řešení nevyhovujícího osvětlení ve třídách na malé budově
 • Finanční podpora rozvojových workshopů na vybrané téma:
  • Sebeobrana
  • Finanční gramotnost
  • Kybernetická bezpečnost
  • Prevence šikany
  • Sexuální výchova
  • Den chemie
 • A dále dle podnětů od rodičů

Příspěvek SRZŠ

Výši ročního příspěvku SRZŠ jsme zvolili v podobné výši jako na jiných základních  školách, níže uvádíme pokyny pro platbu:

Výše ročního příspěvku
1 dítě 400,- CZK
2 a více dětí 500,- CZK

Bankovní účet:                   2301321608/2010
Banka:                                  Fio bank
Poznámka k platbě:              Pro identifikaci platby uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte (nebo dětí) a třídu, do které v aktuálním školním roce chodí (příklad: „Jan Novák 4B“)

Dále je možno SRZŠ podpořit sponzorským darem. Formality vyřídíme.

Komunikace

 • Veškeré informace a aktuality jsou uvedeny na webových stránkách ZŠ Nedvědovo náměstí v záložce SRZŠ a na Facebookových stránkách skupiny „Rodiče žáků ZŠ Nedvědovo náměstí“ ZDE.
  Aktuální informace jsou rodičům/členům SRZŠ zasílány emailem prostřednictvím delegátů jednotlivých tříd. Na delegáty je rovněž možné obracet se s dotazy a požadavky.

Těšíme se na akce s Vámi všemi

S pozdravem SRZŠ