Pronájmy

Ceník platný od 1.9.2019
Malá tělocvična                      250,-
Velká tělocvična                    400,-
Zrcadlový sál                          250,-
Třída                                            100,-
Třída jednorázově                130,-
Počítačová učebna               150,-
Klavír                                           50,-

Bližší informace: 
ekonom@zs-podoli.cz
martin.belousek@zs-podoli.cz