Pronájmy

Malá tělocvična330,-
Velká tělocvična520,-
Zrcadlový sál 330,-
Třída 200,-
Počítačová učebna300,-
Klavír50,-

Bližší informace:
ekonom@zs-podoli.cz