Pronájmy

Od 1.9.2023

Horní tělocvična š. 7,95m x d. 15,71m350,-
Spodní tělocvična š. 7,85m x 11,25m550,-
Třída – dlouhodobý pronájem 250,-
Třída – jednorázový pronájem400,-

Bližší informace:
skola@zs-podoli.cz

Žádost o pronájem