Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140

Naše škola má několik velkých výhod. Za prvé – je oproti sídlištním „továrnám“ relativně malá a tak trochu Podolsky komunitní. Dále…

Vážení rodiče,
v době prázdnin Vám jsme k dispozici takto: ZDE

Závěr školního roku – šerpování ZDE

Volitelné předměty pro školní rok 2020/21
6.-8. třída ZDE
9. třída ZDE

Informace o provozu školní družiny v době letních prázdnin
Platí pro rodiče, kteří na třídních schůzkách 28.5. nahlásili zájem. Tyto pokyny jsou platné v případě, že budou i nadále platit současná hygienická opatření. V případě, že dojde na základě rozhodnutí MŠMT a hygieniků ke změně, budou rodiče informováni na webových stránkách školy.

Dopis rodičům ZDE
Režim LŠD v ZŠ Křesomyslova ZDE
Přihláška LŠD Křesomyslova ZDE
Informace k provozu LŠD v ZŠ Křesomyslova ZDE

Učivo pro žáky II. stupně od 15.6.-19.6. ZDE

Děkujeme všem rodičům a zaměstnancům naší školy za pomoc při úklidu na školní zahrádce – ZDE.

Městská část Praha 4 podporuje projekt Patron dětí ZDE.

Seznam přijatých dětí do 1. tříd 2020/2021 ZDE

Informace o skupinách od 25.5.2020 – I. stupeň

Vážení rodiče,
ZDE je tabulka o rozdělení do skupin od 25.5. Připomínáme, aby žáci donesli podepsané čestné prohlášení (ZDE). Nezapomenout také na 2 roušky. Žáci, kteří se napsali na odpolední aktivitu a oběd do tabulky, jsou od školy automaticky přihlášeni. Případné odhlášení obědů je poté již na rodičích.

Dokumenty k mimořádnému opatření
Čestné prohlášení ZDE
Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce šk. roku 2019/2020 ZDE
Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ZDE