Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140

Naše škola

Naše škola má několik velkých výhod. Za prvé – je oproti sídlištním „továrnám“ relativně malá a tak trochu Podolsky komunitní. Dále…

Vážení rodiče,
na doporučení ministra zdravotnictví vyhlašujeme
25. 9. 2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO.
Obědy budou pro všechny žáky automaticky odhlášené.

V případě zájmu alespoň 10 dětí otevřeme školní družinu od 7:00 do 16:00 hodin pro děti 1.-4. tříd. Přihlásit je se třeba do čtvrtka 24.9. 12:00 hodin na e-mail: jitka.zelenkova@zs-podoli.cz a v kopii na vit.solle@zs-podoli.cz. Uveďte jméno, příjmení, třídu a předpokládaný čas příchodu a odchodu. Děti musí mít s sebou jídlo a pití na celý den. Školní kuchyně v ZŠ Ohradní nevaří.

Děkujeme za pochopení

Roušky
Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben s výjimkou pedagogů a žáků na I. stupni. ZDE

Dnešní florbalové odpoledne se z důvodu epidemiologické situace ve florbalovém klubu nekoná.

Akce se překládá na úterý 22.9.2020.

Stejný čas, stejné místo.

Hledáme dvojjazyčné asistenty
ZŠ Nedvědovo náměstí v rámci projektu financovaného z dotací EU, OP PPR č. 07_18_066, CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001607, Název projektu: Inkluze v ZŠ Nedvědovo náměstí II. hledá kolegy/ kolegyně na pozici dvojjazyčného asistenta, a to od září 2020 do listopadu 2021. Úvazek je 0,5 nebo 1,00 dle dohody a možností zaměstnance. ZDE

Vážení rodiče,
Hygienická stanice Hlavního města Prahy vydala nařízení č.8/2020, ve kterém se s účinností ode dne 14. září do odvolání nařizuje ve společných vnitřních prostorech škol nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušky).
Doporučuji všem žákům i zaměstnancům naší školy, aby tak učinili bezodkladně.

V Praze 4.9.2020  Mgr. Vít Šolle, ředitel

PLATBY ZA PRACOVNÍ SEŠITY A INSTRUMENTY FIE

Platby Instrumenty FIE (k výuce) – ročně pouze 2. – 5. třídy+žáci 2. stupně, kteří si vybrali jako volitelný předmět

Cena je 250,- zaplatit nejpozději do 11.9.2020.
Číslo účtu: 75414339 / 0800, VS: ID žáka, SS: 5555

Platby za pracovní sešity – pro školní rok 2020 -2021
2. ročník  606,-
3. ročník  539,-
4. ročník  605,-
5. ročník  696,-
6. ročník  605,-
7. ročník  524,-
8. ročník  587,-
9. ročník  453,-

Cenu dle ročníku zaplaťte nejpozději do 11.9.2020.
Číslo účtu: 75414339 / 0800, VS: ID žáka, SS: 6666

Potřebné sešity
6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 9.A 9.B

Vážení rodiče, milí žáci,
seznamte se s manuálem vydaným MŠMT, který najdete na našich stránkách. Naše škola bude dbát na dodržování všech hygienických zásad provozu.

1. Nevstupujte do budovy ZŠ s příznaky infekčních onemocnění – v případě zjištění těchto příznaků u žáka nebude do školy vpuštěn, případně bude odeslán zpět domů.

2. Roušky používají zaměstnanci a žáci školy dobrovolně, nestanoví-li momentální opatření KHS či MZ jinak. V ranní a konečné družině, kde se nutně sejdou děti z více tříd, budeme roušku vyžadovat.

3. Při vstupu do budovy si každý příchozí pečlivě vydezinfikuje ruce.

4. Žáci i zaměstnanci si po přezutí co nejdříve pečlivě umyjí ruce mýdlem.

5. Prosíme zákonné zástupce a další dospělé osoby, aby nevcházeli do budovy ZŠ, pokud nemají domluvenou schůzku nebo nejsou jinak předem ohlášeni.

Mgr. Vít Šolle
ředitel školy

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 ZDE a ZDE

Vážení rodiče,
ZŠ Nedvědovo náměstí plánuje pro školní rok 2020/21 otevřít přípravný ročník. Zařazeni mohou být i děti bez odkladu.
V případě zájmu nás kontaktujte.

FINANČNÍ POMOC DĚTEM V PRAZE 4 ZDE

Závěr školního roku – šerpování
Závěr školního roku – šerpování ZDE

Volitelné předměty pro školní rok 2020/21
6.-8. třída ZDE
9. třída ZDE

Učivo pro žáky II. stupně od 15.6.-19.6. ZDE

Děkujeme všem rodičům a zaměstnancům naší školy za pomoc při úklidu na školní zahrádce

Děkujeme všem rodičům a zaměstnancům naší školy za pomoc při úklidu na školní zahrádce – ZDE.

Městská část Praha 4 podporuje projekt Patron dětí ZDE.