Archiv

Seznam přijatých žáků do prvních tříd
ve školním roce 2022/23 ZDE
Seznam žáků přijatých do přípravné třídy ZDE

Informace pro rodiče
k zápisu ZDE
Elektronická registrace k zápisu do první a přípravné třídy ZDE

Provoz Školní družiny o hlavních prázdninách 2021/2022
V letošním roce bude provoz letní školní družiny zajištěn v ZŠ Na Planině (červenec ZDE a ZDE) a v ZŠ Bítovská (srpen ZDE a ZDE).

Vážení rodiče,
naše škola hledá občasnou výpomoc na úklid školy. Nabízená práce by byla uzavřena na dohodu o provedení práce a proplácena za odpracované hodiny. S nabídkami se obracejte na pana ředitele tel. 724 372 600 nebo na kancelář školy 725 743 892.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ZDE

Zapojení naší školy do vysílání ČT
Na nabídku České televize o zapojení naší školy do vysílání pořadu Fokus Václava Moravce na téma Matematika zareagovali a krátkým videem přispěli dva naši žáci ze 7.B – Dominika Prášilová a Jakub Siegl. Ti se zamysleli nad tématem matematiky v praxi a natočili za přispění pana asistenta Mgr.Jana Lukáše výpověď na toto téma.
Pořad bude vysílat ČT24 v úterý 11. 1. 2022 od 20:05 hod.

Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Sbírka Děti dětem
Naše škola se opět zapojila do již tradiční sbírky „Děti dětem“. Podíleli se na ní jak žáci a jejich rodiny, tak zaměstnanci školy. Zapojení proběhlo formou nákupu zboží potřebného pro dětské centrum v Thomayerově nemocnici. Všechny nás těší, že jsme svým malým dílem mohli letos znovu prospět nemocným dětem.

COVID VE ŠKOLÁCH
KDO O ČEM ROZHODUJE? ZDE

Poptávka volných pracovních míst ZDE

Pomozte nám změnit veřejná prostranství podél Podolského nábřeží až k Barrandovskému mostu
Připravovanou revitalizací Nedvědova náměstí a nastíněnou možností regenerace Branických skal to nekončí, ale začíná! Podél Vltavy mezi Podolskou vodárnou a Barrandovským mostem je ještě řada veřejných prostranství, která by si jistě zasloužila nechat vdechnout nový život. A proto se na vás obracíme s další anketou ZDE.

Společnost PRO CEDOP s.r.o. připravila pro hlavní město Prahu dotazník k bezpečnosti a pohybu po Praze, který byl zveřejněn na portále hlavního města Prahy ZDE.

Informace o projektu Inkluze 2 v ZŠ Nedvědovo náměstí – webináře pro rodiče – setkání s odborníkem

Ve dnech 14.4.2021 a 29.4.2021 se vždy od 17 do 19 hodin konalo odborně tematické setkání s rodiči našich žáků v rámci webináře s odborníkem na vzdělávání Mgr. Průšou na téma globálního a rozvojového vzdělávání v oblasti skrytých nebezpeční internetu a dalších aktuálních témat pohybu na webu – v síti.

Webinář byl rodiči kladně přijat a tímto děkujeme za zúčastnění na akci, v dohledné době připravíme další!

Vážení rodiče,
dne 1.11. 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týká Prahy, screeningové testování 8. a 15.11. na onemocnění covid-19. Jedná se vždy o pondělí. Žáci budou testováni ve třídách během 1. vyučovací hodiny. Zvláště u mladších dětí, počítejte prosím s možností, že v případě pozitivního výsledku Vás budeme kontaktovat, abychom Vám dítě předali k následnému testování PCR.
Při této příležitosti a s vědomím, že onemocnění mezi žáky se v naší škole začíná vyskytovat, Vás žádám o pozornost ke zdravotnímu stavu dětí, při projevech nachlazení neposílejte děti do školy, společně veďme děti k mytí a dezinfikování rukou, vzájemné ohleduplnosti a nošení roušek dle platných hygienických požadavků.

Mgr. Vít Šolle, ředitel školy


Přednáška o škodlivosti kouření zajištěná sestřičkami z Thomayerovy nemocnice
V pátek dne 24.9. se v obou V. třídách konala velmi zajímavá přednáška o škodlivosti kouření. Pokračování ZDE


Oprava budovy
K naší velké radosti nám zřizovatel Městská část Praha 4 poslal stavební firmu na opravu opadávající fasády a okrasných věžiček na střeše této krásné historické budovy Základní školy. Pokračování ZDE


První školní den
Středa 1. září 2021 s sebou přinesla nový školní rok, na který se těšili zejména ti nejmenší žáčci. Pokračování ZDE

Letošní NOC LITERATURY 2021 se bude konat 22.9. od 18-23 hod. na několika místech v Podolí a Braníku. Jedním z míst, kde bude akce probíhat je i ZŠ Nedvědovo náměstí. Herec Filip Kaňkovský bude číst z knihy Grandhotel Evropa nizozemského autora Ilji Leonarda Pfeijffera. ZDE

Vážení rodiče, milí žáci
školní rok 2021/22 začíná ve středu 1. září 2021
v 8:00 hodin (cca do 9:15 hodin). Platí pro 2.-9. třídy.
První třídy a přípravná třída se sejdou k slavnostnímu společnému zahájení  až v 9:00 hodin v tělocvičně velké budovy. 

Testovat  budeme AG testy. 2.-9. třídy 1., 6. a 9. září ve třídách, první a přípravná třída budou mít testování až 2.9. Obecné informace MŠMT ke screeningovému testování naleznete ZDE

Školní družina a školní jídelna bude v provozu od 1.9.,  ranní školní družina od 2.9.  PRO ŘÁDNĚ PŘIHLÁŠENÉ DĚTI nejpozději první školní den.

Seznam potřebných pomůcek a sešitů, které žádáme včas zakoupit, naleznete zde:

2.tř.3.tř.4.tř.5.tř.6.tř.7.tř.8.tř.9.tř.

První třídní schůzky se konají ve čtvrtek 16. září

26.8.2021
Mgr. Vít Šolle
ředitel školy                                                                               

Přijmeme zaměstnance na pracovní pozici asistent pedagoga ZDE


Mimořádná událost
Tak se bude jmenovat film, který se v pátek 23.7. točil v naší škole 😊. Pokračování ZDE

Ve školním roce 2021/22 budou platit následující pravidla pro placení školních povinných plateb ZDE


Zaměstnanci ZŠ Nedvědovo náměstí přejí krásné letní prázdniny a příjemnou dovolenou.
Jak nás zastihnete o prázdninách i jak zahájíme nový školní rok naleznete ZDE

Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů
Naše škola se zapojila do projektu Příběhy našich sousedů společnosti Post Bellum, který probíhal s podporou MČ Praha 4 ZDE.

Poděkování
Poděkování
V pátek 11.6. malá delegace školy předala dárky zaměstnancům Thomayerovy nemocnice jako výraz poděkování za jejich práci v době pandemie. Děkuje všem dětem, rodičům a učitelům, kteří se do akce zapojili ZDE.

Na letní příměstské doučovací tábory Schooljoy je možné přihlásit děti na více termínů, tzn. bude je možné využít i místo letní družiny ZDE

SPOLEČNÝ PROJEKTOVÝ DEN A ZAHRADNÍ SLAVNOST
dne 17. 6. 2021 od 18:00 do 21:00
na školní zahrádce a přilehlém okolí ZDE

Vážení rodiče, milé děti,
ráda bych Vám za celé Divadlo v Dlouhé popřála krásný zítřejší den dětí a pokud byste měli chuť si zazpívat písničky od skvělého písničkáře Petra Skoumala, mám pro Vás speciální dárek – záznam koncertní verze inscenace Kdyby prase mělo křídla, která se konala 8. března 2008 u příležitosti 70. narozenin Petra Skoumala ZDE

Třetí třída v pořádku dojela na školu v přírodě, zabydlujeme se a těšíme se na oběd.

Vít Šolle, Jana Šrámková

Vyhlášení výsledků voleb do Školské rady za zákonné zástupce dne 28.5.2021
Komise ve složení Petra Böhm, Ondřej Šrámek a Vít Šolle a zapisovatelka Marie Tománková sečetli v pátek ve14:00 hodin odevzdané hlasy. Účast byla vysoká. Členy ŠR se stávají první dva kandidáti v pořadí. Blahopřejeme.

Výsledné pořadí podle počtu získaných hlasů je:
1. Jana Kaucká – 111 hlasů
2. Kateřina Matějková – 88 hlasů
———————————————————
3. Peter Morávek – 87 hlasů
4. Kateřina Péterová – 21 hlasů

Slavnostní otevření zrekonstruovaného školního hřiště
Slavnostní otevření zrekonstruovaného školního hřiště
Ve čtvrtek 27. května 2021 jsme slavnostně otevřeli zrekonstruované školního hřiště ZDE

Vážení rodiče,
v lednu 2021 Rada MČ Praha 4 schválila usnesením č. 2R-44/2021 variantní provoz MŠ a ŠD v období letních prázdnin: MČ Praha 4 ZDE.

V souvislosti s pokračujícím rozvolňováním a přecházením na běžný provoz bude s největší pravděpodobností možná realizace varianty č. 1, tj.:
• v termínu od 1. 7. do 30. 7. 2021 – provoz ŠD v ZŠ a MŠ Sdružení
• v termínu od 2. 8. do 27. 8. 2021 – provoz ŠD v ZŠ Jeremenkova

Žádáme Vás o sdělení na e-mail jitka.zelenkova@zs-podoli.cz, zda o družinu a v jakém termínu máte zájem, a to do 31. 5. (pondělí) včetně. Letní ŠD bude v provozu v případě, že se přihlásí alespoň 20 zájemců týdně.

Děkujeme za spolupráci.

Vážení rodiče
toto je letáček na letní příměstské tábory s doučováním Schooljoy zdarma včetně termínů ZDE. Upozorňujeme, že kempy jsou zdarma včetně stravy.

V přípravné třídě pro školní rok 2021/22 je ještě několik volných míst. V případě zájmu nás kontaktujte.

Vážení rodiče,
jelikož pro termín našich třídních schůzek 20.5. nedošlo k dostatečnému uvolnění podmínek pro konání hromadných akcí, uskuteční se schůzky prostřednictvím videokonferencí. (I. stupeň v 16:30, II. stupeň v 17:30) Odkaz obdržíte od třídních učitelů. Rovněž setkání ředitele školy s třídními důvěrníky se uskuteční formou videokonference v 18:30 hodin.
Volby do školské rady budou tedy probíhat v týdnu 24.5.-28.5. informace obdržíte během třídní schůzky.

Vážení rodiče,
od  pondělí 17. května se učí všechny třídy bez rotace. Testování bude probíhat AG testy každé pondělí, tedy pouze 1 x týdně. 0.-3. třídy v tělocvičně, 4.-9. třídy ve třídách. Vstup do školy bude možný od 7:30 hodin.

Rozvrh vychází ze situace 1. září. Obsahuje  drobné úpravy, neboť zatím nelze plavat. Od neděle bude k dispozici ve škole on-line.

Testování vždy v pondělí

PT 8:35 v tělocvičně 2.A 8:05 v tělocvičně 4.A 7:45 ve třídě
1.A 7:45 v tělocvičně 2.B 8:15 v tělocvičně 4.B 7:45 ve třídě
1.B 7:55 v tělocvičně 3.třída 8:25 v tělocvičně 5.-9. třídy 7:45 ve třídě

Provoz školní družiny bude v plném rozsahu, ranní od 6:30 hodin a konečná do 17:30 hodin. Pouze v pondělí ranní ŠD z důvodu testování nebude v provozu. Provoz školní jídelny je také v plném rozsahu.

Ve čtvrtek 20. května se konají třídní schůzky.  0.-5. ročník v 16:30 hodin, 6.-9. ročník v 17:30 hodin a v 18:30 hodin setkání třídních důvěrníků s ředitelem školy. V úterý do 12:00 hodin oznámíme, jestli se schůzky mohou uskutečnit ve škole nebo jestli Vám zasíláme odkaz k videokonferenci.

V případě konání schůzek ve škole, proběhnou volby do školské rady. V případě, že to nebude možné, bude se volba konat celý následující  týden od 24.5. dle instrukcí, které na třídní schůzce obdržíte.

Vážení rodiče,
v pondělí 10. května se rotačně vrací k prezenčnímu vyučování další žáci II. stupně. V týdnu od 10.5. to budou žáci 7.A, 7.B, 9.A, 9.B. Žáci se budou (zatím) testovat 2 x týdně. V pondělí a ve čtvrtek 7.A v 7:45, 7.B v 8:00, 9.A v 8:15, 9.B v 8:30 hodin. Žáci se dostaví přesně ve stanovený čas do horní tělocvičny.

Obědy žákům přihlášeným ke stravování vždy automaticky přihlásíme. Odhlášení či přihlášení je možno vždy do 10:00 hodin předchozího pracovního dne. Rozvrh bude odvozen od rozvrhu z 1. září. To platí nejen pro prezenční, ale i distanční výuku. S drobnými úpravami v rozvrhu seznámí žáky třídní učitelé. Rozvrh je k dispozici ve škole on-line od neděle 2.5.

Testování žáků 0.-2. tříd proběhne v pondělí 10.5., pouze už jen pondělí, dle stejného rozpisu, na stejném místě a stejným způsobem jako doposud.

Děkujeme za spolupráci

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku
školního roku 2021/2022 ZDE

Vážení rodiče,
v pondělí 3. května se rotačně vrací k prezenčnímu vyučování i žáci II.  stupně. V týdnu od 3.5. to budou žáci 6.A, 6.B a 8.A. Následující týden 7.A, 7.B, 9.A, 9.B. Žáci v týdnu prezenční výuky se budou zatím testovat 2 x týdně. V pondělí a ve čtvrtek. 6.A v 7:45, 6.B v 8:00, 8.A v 8:15 hodin. Žáci se dostaví přesně ve stanovený čas do horní tělocvičny. Obědy žákům přihlášeným ke stravování vždy automaticky přihlásíme. Odhlášení či přihlášení je možno vždy do 10:00 hodin předchozího pracovního dne. Rozvrh bude odvozen od rozvrhu z 1. září. To platí nejen pro prezenční, ale i distanční výuku. S drobnými úpravami v rozvrhu seznámí žáky třídní učitelé. Rozvrh bude k dispozici ve škole on-line od neděle 2.5.

Vážení rodiče,
rotaci distančního a prezenčního vzdělávání v naší škole zahájí v pondělí 12.dubna 1.A, 1.B, 2.A, 2.B. PREZENČNĚ.
Třídy 3.B, 4.A, 4.B a 5.A, 5.B nastoupí ve druhém cyklu, tedy od pondělí 19. dubna.
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA SE UČÍ od pondělí 12. dubna POUZE PREZENČNĚ.

V provozu bude školní jídelna pro strávníky od prvního dne. Žáky k obědu přihlásíme hromadně. Odhlásit obědy lze do 10:00 hodin předchozího pracovního dne.

Školní družina bude v homogenních skupinách do 16:30 hodin. Ranní ŠD otevřena nebude.

Užitečné odkazy ZDE a ZDE a ZDE

Informace k testování 12.4. ZDE
Translations ZDE

7.4. 2021 Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Náš tým – seznamte se ZDE

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
se z rozhodnutí ministra školství bude opět konat pravděpodobně bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Letošní zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které v loňském školním roce měly odklad povinné školní docházky ZDE.

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Elektronická přihláška bude tedy zpřístupněna v tomto období.

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 ZDE

Informace MŠMT k organizaci vzdělávání naleznete ZDE
Informace o nezbytné péči o děti za nouzového stavu ZDE

Vážení rodiče,
od pondělí 8.3. obnovujeme dovážku a výdej obědů. Přihlášení žáci si oběd vyzvednou do jídlonosiče v čase mezi 11:30 až 12:30 hodin. Přihlášky a odhlášky vždy do 10:00 hodin předchozího pracovního dne.


Den otevřených dveří 2021 – video ZDE
Video připravili žáci pátého ročníku, jako pozdrav z distanční výuky.

Vážení rodiče,
dle opatření vlády nebude od pondělí 1.3. probíhat prezenční vyučování ani v 1. a 2. třídách a přípravném ročníku. Vyučování bude probíhat distančně, tak jako na podzim. Kontaktovat Vás budou třídní učitelé. Oficiální pokyny MŠMT zatím nemáme. Proto očekávejte v pondělí upřesnění.

Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Vážení rodiče,
poslední možnost potvrzení přihlášek na střední školu je ve čtvrtek 25.2. v 11:30 hodin.

Vážení rodiče,
během jarních prázdnin bude ve škole služba od 8:00 do 12:00 hodin nebo nás kontaktujte telefonicky.

Den otevřených 18. března dveří 17:30
Zápis do prvních tříd 6. a 7. dubna
Zápis do přípravného ročníku se uskuteční 6. a 7. dubna 2021

Od 2. pololetí zastává funkci zástupkyně pro I. stupeň Mgr. Jana Frischmannová.

Vážení rodiče,
dnešním dnem skončilo 1. pololetí. Žáci přípravné třídy a prvních a druhých tříd obdrželi výpis z vysvědčení. Pro žáky 3.-9. třídy je klasifikace za 1. pololetí k dispozici ve škole on-line. Výpis tito žáci obdrží třetí den po návratu do školy. Do 14. února se tak ale bohužel zatím nestane.

Ze školního klasifikačního řádu:
„Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, úřad městské části. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo úřad městské části nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo městského úřadu“.

Alespoň nejmladší žáci  si mohli výpis z vysvědčení převzít ve škole.
Alespoň nejmladší žáci si mohli výpis z vysvědčení převzít ve škole.

Mgr. Vít Šolle
ředitel školy

VYSVĚDČENÍ

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 28.1. končí 1. pololetí a v pátek 29.1. jsou jednodenní pololetní prázdniny. Žáci prvních a druhých tříd dostanou ve čtvrtek výpis z vysvědčení. Žáci přípravné třídy obdrží  diplom.
Žáci vyšších ročníků obdrží výpis třetí den po návratu k prezenčnímu vzdělávání. Klasifikace je ale i u nich uzavřena a bude od 28.1. přístupna zákonným zástupcům ve škole on-line.

Mgr. Vít Šolle
ředitel školy

Oznámení školní jídelny
Od 1.2. do odvolání se bude vařit pouze jedno jídlo.

Burza škol
Vážení rodiče,
dovolte mi Vás informovat o možnosti pro žáky 9. ročníků škol se přímo propojit se středními školami a učilišti pomocí on-line schůzek ZDE

Výdej obědů ve školní jídelně
Od pondělí 11.1. bude výdej obědů zkrácen do 13:30 hodin.

Vážení rodiče, dovolba členů školské rady za rodiče se z epidemiologických důvodů odkládá.

Vážení rodiče,
od pondělí 4.1. bude opět probíhat prezenční vyučování pouze pro žáky přípravné třídy, prvních a druhých tříd. V provozu bude i odpolední školní družina do 16:30 hodin. Oddělení nesmíme spojovat. RANNÍ DRUŽINA PROTO V PROVOZU NEBUDE. Rozvrhy ZDE a příchod do školy ZDE.
Starší žáci I. stupně se budou učit stejně jako v posledním distančním režimu.
Žáci II. stupně se účastní vyučování distančně dle rozvrhu platného v období od  2.11., který pracoval s bloky. Ve škole on-line bude od 3.1. nastaven a žáci II.  obdrží pozvánku na školní maily k videokonferencím.
Žáci přípravné třídy, 1.AB a 2.AB zůstávají přihlášeni ke stravování. Odhlásit či přihlásit oběd lze dle pravidel. V tomto případě do čtvrtka 31.1. do 10:00 hodin.
Oběd si mohou do jídlonosiče vyzvedávat i starší žáci.

Od 4.1. jsou opět  umožněny prezenční individuální konzultace ve škole pro všechny starší žáky.

29.1.2020 Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE

Vážení rodiče,
kancelář školy v době prázdnin je otevřena 21.-23.12 a od 28.12. do 30.12. od 8:00 hodin do 12:00 hodin.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ VÝSTAVKU
Vánoční čas se neuvěřitelně rychle přiblížil, a to i navzdory současné nelehké situaci. Abychom Vás v tento čas potěšili, žáci naší školy pod vedením paní učitelky Mgr. Mandelíkové pro Vás připravili Vánoční výstavku, na kterou jste srdečně zváni. Shlédnout díla našich talentovaných a pilných studentů můžete i o prázdninách, a to ve dnech 21. a 22. prosince od 9 do 18 hodin ve vchodu do školy.

PF 2021

Vážení rodiče, původně ohlášené dny ředitelského volna 21. a 22.12. na naší škole budou v souladu s vládním opatřením Dny boje proti covidu.

Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu,“ uvedla mluvčí. Rodiče podle ní budou moci po oba dny čerpat ošetřovné.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 30.11. naleznete ZDE
Informace Národního pedagogického institutu – překlady k dispozici ZDE
Rozvrhy od pondělí 30.11. jsou k funkční ve škole on-line. Přehled 1. stupeň ZDE, 2. stupeň ZDE

Rotační způsob vyučování od 30.11. do konce kalendářního roku – prezenčně takto:

týden třída třída třída třídy
30.11.-4.12. 6.A 7.A 8.A I. stupeň, 9.AB
7.12.-11.12. 6.B 7.B   I. stupeň, 9.AB
14.12.-18.12. 6.A 7.A 8.A I. stupeň, 9.AB
21.12.-1.1.Dny boje proti covidu
a vánoční prázdniny

Vážení rodiče,
mírně upravené rozvrhy a úvazky od 18.11. přípravné, prvních a druhých tříd naleznete ve škole on-line nebo ZDE a ZDE
Třídy nebudeme dělit do skupin, obsah TV a HV uzpůsobíme opatřením.
V zájmu minimalizace kontaktu dětí různých tříd oproti zvonění v rozvrhu dojde k tomuto časovému posunu:

Třída posun Příchod do školy Oproti zvonění dle rozvrhu 
PT + 20 minut 08:20 hodin + 20 minut
1.A – 15 minut 07:45 hodin – 15 minut
1.B – 05 minut 07:55 hodin – 05 minut
2.A +05 minut 08:05 hodin +05 minut
2.B +15 minut 08:15 hodin +15 minut

  16.11. 2020  Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Připomínáme:
Do neděle 15.11. lze podávat návrhy na kandidáty do školské rady (podrobněji níže)
16.11. ŘEDITELSKÉ VOLNO, mezi 7:30 a 8:30 lze ještě donést dary do charitativní sbírky Děti dětem (ŠD)
17.11. státní svátek
18.11. návrat žáků přípravné, první a druhé třídy do školy
26.11. v 17:00 hodin (pravděpodobně distančně) TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,
od středy 18.11. bude opět probíhat prezenční vyučování pro žáky přípravné třídy, prvních a druhých tříd. V provozu bude i odpolední školní družina do 16:30 hodin. Oddělení nesmíme spojovat. RANNÍ DRUŽINA PROTO V PROVOZU NEBUDE.

Žáky těchto tříd jsme přihlásili ke stravování. Odhlásit oběd lze dle pravidel. V tomto případě do pondělí 16.11. do 10:00 hodin.

Podrobnosti o rozvrhu a zvonění sledujte na webu v pondělí 16.11. po 12:00 hodině. Ty zohlední požadavek na minimalizaci kontaktu tříd navzájem, skutečnost, že je nadále zakázán zpěv a sportovní činnost.

Žáci musí mít roušku po celou dobu pobytu ve škole.

Od 18.11. jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole pro všechny starší žáky.

Podrobná Informace MŠMT je ZDE

12.11.2020 Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Vážení rodiče, milí žáci,
MČ Praha 4 vyhlásila sbírkovou charitativní akci „Děti dětem“. Naše škola se zapojí. Výtěžek z akce je opět určen Dětskému centru při Thomayerově nemocnici, které by nejvíce uvítalo:

vlhčené ubrousky
plenkové kalhotky
hygienické potřeby (olej Aviril baby)
toaletní papír,
žínky na jedno použití,
lopatky + košťátko, dezinfekce – Savo, Sanitol, dezinfekční tekuté mýdlo,…
Mimo drogerii
hračky na písek – kbelíčky a lopatky,
tužkové baterie 2A – do hraček,
legínky velikost 116 – 134
(Dovolujeme si požádat, aby s ohledem na epidemiologickou situaci, byly předávané věci nové (nejlépe v originálním balení).

Všichni společně můžeme tímto gestem tentokrát podpořit nejen děti, ale i celé naše zdravotnictví.

Od středy 11.11. (na svátek sv. Martina) do pondělí 16.11. můžete donést dary do BUDOVY ŠKOLY od 7:30 do 8:30 hodin – do školní družiny v malé budově (přízemí). DĚKUJEME

Školní jídelna zůstává v provozu!
Výdej obědů je od 12:00 do 13:00 hodin počínaje úterým 3.11.

Vážení rodiče,
distanční výuka pokračuje bohužel i nadále. První stupeň pokračuje beze změny, druhý stupeň s novým rozvrhem, který je zveřejněn ve škole On-line. Učitelé II. stupně začnou postupně a přednostně využívat nástrojů Google Clasroom. Ve středu 4.11. budeme s učiteli hodnotit průběh distančního vzdělávání, tak aby probíhalo efektivněji a přívětivěji. Učitelé mají řadu postřehů a námětů k vylepšení. Přivítám i Vaše podněty na adrese vit.solle@zs-podoli.cz.


Od pondělí 2. 11. je připraven nový rozvrh pro distanční výuku II. stupeň
• Rozvrh je rozdělen do 3 bloků po 1,5h (8:00 – 9:30, 10:00-11:30, 12:00-13:30)
• Jestliže je v jednom bloku obsažen 1 předmět, je na daném učiteli jak si distanční výuku zařídí
Např. může rozdělit třídu do 3 skupin po 30minutách nebo může mít celou třídu 45 minut a na dalších 45 minut jim zadat samostatnou práci
• Je třeba myslet na to, že mohou být v jednom bloku 2 vyučující.

Z důvodu větší bezpečnosti byly vytvořeny školní emailové adresy pro žáky II. stupně. Pomocí těchto adres se žáci budou přihlašovat na online vyučování a nebude možné, aby se od 2.11, přihlašovali ze soukromých adres nebo adres rodičů.
• Emailové adresy jsou určené pouze pro vnitřní komunikaci, tzn. žák může přijímat emaily pouze od spolužáků nebo vyučujících. Pomocí školního emailu se nemůže na internetu nikde registrovat.

V době prázdnin bude v pracovní dny v provozu
kancelář školy od 8:00 do 12:00 hodin.

Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Leták pro 1. stupeň ZDE, leták pro 2. stupeň ZDE.

VOLBA 2 ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY  Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ SE BUDE KONAT 26. LISTOPADU 2020
Školská rada se zřizuje u každé školy a je poradní orgán zřizovatele, tedy v našem případě MČ Praha 4. Má 6 členů, z nichž 2 zastupují zřizovatele, 2 učitelský sbor a 2 rodiče (zákonné zástupce žáků), které je potřeba znovu zvolit a proto dne 26. listopadu proběhne jejich volba.
O činnosti školské rady naleznete informace ZDE

Návrhy kandidátů zasílejte SOUČASNĚ na tři e-mailové adresy členů přípravného výboru do 15.11.2020: ‚Ondřej Šrámek‘ predseda@srzs.cz, Vít Šolle vit.solle@zs-podoli.cz, Petr Böhm petr.bohm@zs-podoli.cz
Kandidovat mohou zákonní zástupci žáků školy. O způsobu volby bude rozhodnuto s ohledem na epidemiologickou situaci.

Přípravný výbor

Upřesnění distanční výuky pro I. stupeň v týdnu od 19. října ZDE

Vážení rodiče,
od středy 14. října je zakázána osobní přítomnost žáků1.-9. tříd a přípravného ročníku na vzdělávání. Opatření momentálně platí do pátku 23. října. Mimo provoz je i školní družina. V provozu zůstává školní jídelna. Vzdělávání bude probíhat distančně. To je povinné.

Jak to bude probíhat ?

TENTO TÝDEN
• Třídy I. stupně a třídy 6.B, 7.B, 9.B dnes obdržely úkoly do konce tohoto týdne.
• Třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A pokračují ve vyučování přes Google meet dle rozvrhu a včera nastavených pravidel.
Žáci (i zaměstnanci) se mohou přihlásit po dobu opatření ke stravování ve školní jídelně od čtvrtka 15. října. Momentálně jsou všichni odhlášeni. Platí povinnost přihlásit se do 10:00 hodin předešlého dne. Tedy na čtvrtek 15. října nejpozději ve středu 14. října do 10:00 hodin atd. Výdej bude probíhat od 12:00 do 13:00 hodin pro žáky přípravné třídy a 1.-4. ročníku, od 13:00 do 14:00 hodin pro žáky 5.-9. ročníku. Vyhrazujeme si právo dobu upravit podle počtu přihlášených strávníků.

PŘÍŠTÍ TÝDEN
Vyučování on-line bude probíhat se všemi žáky školy.
• Vyučování na I. stupni a v přípravné třídě dopoledne v rozsahu 2-3 vyučovacích hodin. Přesný rozpis a způsob bude upřesněn v pátek do 12:00 hodin.
• Vyučování na II. stupni bude probíhat pro všechny třídy přes Google meet podle již stanovených pravidel.

ZAPŮJČENÍ TABLETU
• Žáci, kteří nemají k dispozici počítač, ale mají připojení k internetu, mohou požádat školu o zapůjčení tabletu. Žádost směřujte třídnímu učiteli a v kopii na adresu vit.solle@zs-podoli.cz, uveďte jméno a příjmení žáka, třídu, zdůvodnění a prohlášení, že máte možnost připojení k internetu. Žádost zašlete do pátku 16. října 12:00 hodin. O kladném vyřízení žádosti Vás vyrozumíme v pátek do 16:00 hodin. Tablety půjčíme na základě smlouvy, kterou podepisuje zákonný zástupce žáka. Převzetí tabletu musí proběhnout v pondělí 19.10. mezi 7:00 a 8:00 hodinou.

V Praze 13.10.2020 v 15:00 hodin Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Aktualizace opatření proti šíření koronaviru 13.10. ZDE

INFORMACE KE STŘÍDAVÉMU VYUČOVÁNÍ
Tímto týdnem jsme zahajujeme na II. stupni střídavé vyučování. Žáci tříd v prezenční výuce se vyučují beze změny dle rozvrhu ve škole. Žáci v distančním vyučování se z domova budou vyučovat také dle rozvrhu formou videokonference na google meet většinu předmětů. Konkrétně takto:
• v předmětech s převahou výchovného zaměření (VV, HV) obdrží prostřednictvím školy On-line úkol na týden
• předmět ČaJS nebude distančně vyučován, pouze prezenčně (praktické zaměření)
• volitelné předměty nebudou distančně vyučovány, pouze prezenčně, s výjimkou semináře z ČJ a M v 9. třídách, který budeme vyučovat také videokonferencí
• dělené hodiny v českém jazyce a matematice budou vyučovány neděleně distančně i prezenčně
• formou videokonference tedy předměty: ČJ, AJ, NJ, M, F, CH, PŘ, VkO, Z, INF, D, semináře z ČJ a M

Pozvánka k videokonferenci přijde na e-mailovou adresu žáka tak, jak ji nahlásil třídnímu učiteli.

Zdůrazňuji, že i účast v distančním vzdělávání je povinná. Hlaste prosím třídním učiteli situaci, kdy nemáte připojení k internetu nebo vhodný HW. Škola jednotlivcům může zapůjčit tablet. Neúčast nebo nekázeň ve vyučování on-line budeme po překonání prvotních obtíží hodnotit jako porušení školního řádu a evidovat. Začátek bude jistě pro Vás, žáky i učitele náročný. Žádám Vás tedy o trpělivost, toleranci a pozitivní komunikaci.

Vít Šolle, ředitel školy

Od dnešního dne platí  zákaz všech volnočasových činností zájmových, výchovných, rekreačních nebo vzdělávacích pro osoby 6-18 let. Nevztahuje na činnost školních družin, ale týká se „kroužků“ škol.

Vážení rodiče,
od zítřejšího dne, tedy od 9. 10., se dočasně uzavírají bazény a ruší plavecký výcvik. Žáci budou mít jiné vyučování. Od pondělí 12.10. pro II. stupeň platí střídavá výuka po týdnech. V tomto týdnu se budou prezenčně vyučovat třídy 6.B, 7.B, 9.B. Povinně distančně třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. (upřesníme v pátek 9.10. ) V týdnu od 19.10. obráceně. Obědy budou žákům odhlášeny.

Dne 26. a 27. 10. vyhlásilo MŠMT mimořádné prázdniny, které spolu s podzimnímu budou trvat celý týden.

Inzerát
Hledáme šikovného pomocníka pro pana školníka k údržbě. Nejlépe z okolí školy. Na částečný úvazek stačí. Zájemci pište na adresu vit.solle@zs-podoli.cz nebo volejte na číslo 724 372 600.

Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Roušky
Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben s výjimkou pedagogů a žáků na I. stupni. ZDE

Dnešní florbalové odpoledne se z důvodu epidemiologické situace ve florbalovém klubu nekoná.

Akce se překládá na úterý 22.9.2020.

Stejný čas, stejné místo.

Hledáme dvojjazyčné asistenty
ZŠ Nedvědovo náměstí v rámci projektu financovaného z dotací EU, OP PPR č. 07_18_066, CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001607, Název projektu: Inkluze v ZŠ Nedvědovo náměstí II. hledá kolegy/ kolegyně na pozici dvojjazyčného asistenta, a to od září 2020 do listopadu 2021. Úvazek je 0,5 nebo 1,00 dle dohody a možností zaměstnance. ZDE

Vážení rodiče,
Hygienická stanice Hlavního města Prahy vydala nařízení č.8/2020, ve kterém se s účinností ode dne 14. září do odvolání nařizuje ve společných vnitřních prostorech škol nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušky).
Doporučuji všem žákům i zaměstnancům naší školy, aby tak učinili bezodkladně.

V Praze 4.9.2020  Mgr. Vít Šolle, ředitel

PLATBY ZA PRACOVNÍ SEŠITY A INSTRUMENTY FIE

Platby Instrumenty FIE (k výuce) – ročně pouze 2. – 5. třídy+žáci 2. stupně, kteří si vybrali jako volitelný předmět

Cena je 250,- zaplatit nejpozději do 11.9.2020.
Číslo účtu: 75414339 / 0800, VS: ID žáka, SS: 5555

Platby za pracovní sešity – pro školní rok 2020 -2021
2. ročník  606,-
3. ročník  539,-
4. ročník  605,-
5. ročník  696,-
6. ročník  605,-
7. ročník  524,-
8. ročník  587,-
9. ročník  453,-

Cenu dle ročníku zaplaťte nejpozději do 11.9.2020.
Číslo účtu: 75414339 / 0800, VS: ID žáka, SS: 6666

Potřebné sešity
6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 9.A 9.B

Vážení rodiče, milí žáci,
seznamte se s manuálem vydaným MŠMT, který najdete na našich stránkách. Naše škola bude dbát na dodržování všech hygienických zásad provozu.

1. Nevstupujte do budovy ZŠ s příznaky infekčních onemocnění – v případě zjištění těchto příznaků u žáka nebude do školy vpuštěn, případně bude odeslán zpět domů.

2. Roušky používají zaměstnanci a žáci školy dobrovolně, nestanoví-li momentální opatření KHS či MZ jinak. V ranní a konečné družině, kde se nutně sejdou děti z více tříd, budeme roušku vyžadovat.

3. Při vstupu do budovy si každý příchozí pečlivě vydezinfikuje ruce.

4. Žáci i zaměstnanci si po přezutí co nejdříve pečlivě umyjí ruce mýdlem.

5. Prosíme zákonné zástupce a další dospělé osoby, aby nevcházeli do budovy ZŠ, pokud nemají domluvenou schůzku nebo nejsou jinak předem ohlášeni.

Mgr. Vít Šolle
ředitel školy

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 ZDE a ZDE

Vážení rodiče,
ZŠ Nedvědovo náměstí plánuje pro školní rok 2020/21 otevřít přípravný ročník. Zařazeni mohou být i děti bez odkladu.
V případě zájmu nás kontaktujte.

FINANČNÍ POMOC DĚTEM V PRAZE 4 ZDE

Závěr školního roku – šerpování
Závěr školního roku – šerpování ZDE

Volitelné předměty pro školní rok 2020/21
6.-8. třída ZDE
9. třída ZDE

Učivo pro žáky II. stupně od 15.6.-19.6. ZDE

Děkujeme všem rodičům a zaměstnancům naší školy za pomoc při úklidu na školní zahrádce

Děkujeme všem rodičům a zaměstnancům naší školy za pomoc při úklidu na školní zahrádce – ZDE.

Městská část Praha 4 podporuje projekt Patron dětí ZDE.