Školní jídelna

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

hospodářka školní jídelny:Michaela Bořová
telefon:222 993 503, 725 743 892
email:michaela.borova@zs-podoli.cz

JÍDELNÍČEK – PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

PLACENÍ STRAVNÉHO:
Na září je nutné mít první platbu zaplacenou do 13. 9. 2021.
Další platby uhraďte vždy do 20. dne předcházejícího měsíce.
Poslední platba v tomto školním roce připadá na  20. 5. 2022

Přeplatek: bude  vyúčtován během prázdnin a vrácen zpět na Váš účet.

PLATBA STRAVNÉHO:

Číslo účtu:Variabilní symbol: specifický symbol
19-75414339/0800evidenční číslo žáka 1111

CENY OBĚDŮ:

Ceny obědů se řídí podle věkové skupiny. Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku (vyhláška MŠMT ČR č.107/2005 Sb. platná od 8.3.2005).

6 let 25,-550,-
7 – 10 let 29,- 638,- 
11 – 14 let31,-682,-
15 let a více33,-726,-

VÝDEJ OBĚDŮ:

žáci a pracovníci školy 
11:30 – 14:00  

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

Jak:Přes internet zde: (www.jidelna.cz) přihlašovací jméno a heslo je uvedeno na „Přihlášce ke stravování“. Nebo také osobně, telefonicky u pí Bořové, emailem: odhlaskaobedu@zs-podoli.cz
Do kdy:Den předem vždy do 10:00 hodin předešlého pracovního dne  (neodhlášené obědy propadají). Na pondělí tedy v pátek do 10:00 hodin.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ

  • je k dispozici ve škole i jídelně