Školní jídelna

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

hospodářka školní jídelny:Michaela Bořová
telefon:222 993 503
email:michaela.borova@zs-podoli.cz

JÍDELNÍČEK – PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

PLACENÍ STRAVNÉHO:

trvalý příkazjednorázový příkaz
do 20. dne předchozího měsíce   (tzn. např. na září musí mít žák zaplaceno do 20. srpna) první platba k 20. 8. v plné výši (další vždy na konci předchozího měsíce po odečtení případnéhopřeplatku (na požádání sdělí vedoucí ŠJ, nejlépe mailem)

 Přeplatek: je vyúčtován na konci června a vrácen zpět na bankovní účet

PLATBA STRAVNÉHO:

Číslo účtu:Variabilní symbol: specifický symbol
19-75414339/0800evidenční číslo žáka 1111

CENY OBĚDŮ:

Ceny obědů se řídí podle věkové skupiny. Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku (vyhláška MŠMT ČR č.107/2005 Sb. platná od 8.3.2005).

0.do 6 let25,-550,-
1.7 – 10 let29,- 638,- 
2.11 – 14 let31,-682,-
3.15 – 18 let33,-726,-
4.   

VÝDEJ OBĚDŮ:

žáci a pracovníci školy 
11:30 – 14:00  

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

Jak: osobně, telefonicky u pí Bořové, emailem: odhlaskaobedu@zs-podoli.cz
Do kdy:den předem vždy do 10:00 hodin předešlého pracovního dne  (neodhlášené obědy propadají)

STRAVOVACÍ KOMISE:

  • funguje na naší škole,

Důvod zřízení:

  • mapování kvality a chuti podávaných jídel v naší ŠJ,
  • zpětná vazba pro vedení školy, ŠJ a hlavně pro ostatní rodiče.

Členové:

  • 4 členové jsou navoleni na celý školní rok a jsou neměnní,
  • 4 členové jsou voleni vždy na jedno čtvrtletí (rodiče se mohou nahlásit přímo na vedení školy).

Co je jejich úkolem:

  • chodit do ŠJ na náhodné degustační ochutnávky,
  • udělat zápis o jídle (kvalita, chutnost, teplota,…..) u hospodářky ŠJ,
  • vznášet připomínky, pochvaly na vedení školy.

Zhodnocení činnosti stravovací komise:

  • na schůzce s vedením školy po uplynutí jejich kontrolní činnosti,

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ

  • je k dispozici ve škole i jídelně