Třídy

Vážení rodiče,
s ohledem na vývoj počtu žáků druhého ročníku (šk.r.20/21) během prázdnin, budeme mít  v  ročníku dvě třídy, což je v naší škole obvyklý počet.  Třídní  ve  2. A zůstává paní  Mgr. Věra Hančíková, třídnictvím  ve 2.B pověřuji paní Mgr. Ludmilu Petrákovou a v důsledku toho dochází oproti původnímu záměru ke změně třídnictví v 1.B., kterou povede Mgr. Marta Šantorová. Všechny paní učitelky jsou zkušené a kvalifikované a věřím, že svým přístupem rozptýlí některé obavy, které přirozeně každá změna oproti očekávání přináší.

Děkuji za pochopení

Mgr. Vít Šolle
ředitel školy

Přípravná třída/Mgr. Dana Glabazňová /M3
1.A/Mgr. Milena Pyszková/M2
1.B/Mgr. Marta Šantorová/M2
2.A/Mgr. Věra Hančíková/M1
2.B/Mgr. Ludmila Petráková/M1
3.A/Mgr. Jitka Kuvinková/M1
3.B/Mgr. Jana Šrámková/M3
4.A/Bc. Lucie Rákosníková / M2
4.B/Nora Pavlíková/M2
5.A/Bc. Eva Zelenková/V0
5.B/Ing. Zuzana Cihelková/V0
6.A/Ing. Petr Pecha/V1
6.B/ Mgr. Lukáš Vítek/V2
7.A/Mgr. Petr Böhm/V2
7.B/Mgr. Petr Böhm/V1
8.A/Mgr. Martin Průcha/V2
9.A/Mgr. Věra Vávrová/V2
9.B/Mgr. Zuzana Dostálová /V1