Třídy

11.3.2021
Vážení rodiče,
z důvodu snížení počtu žáků ve třetím ročníku na 29 žáků dohromady budou od 15. března současné dvě třídy spojeny do jedné. Třídní paní učitelkou bude paní Mgr. Jana Šrámková. Děti se během distanční výuky nadále budou učit ve skupinách, jak jsou nyní nastaveny. S návratem k prezenční výuce využijeme možnost dělených hodin tak, aby v hlavních předmětech (Č, M, Aj, Prv) se nadále učily odděleně. Jsme přesvědčen, že takto přijaté nezbytné opatření nijak nesníží úroveň výuky.

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Přípravná třída/Mgr. Dana Glabazňová /M3
1.A/Mgr. Milena Pyszková/M2
1.B/Mgr. Marta Šantorová/M2
2.A/Mgr. Věra Hančíková/M1
2.B/Mgr. Ludmila Petráková/M1
3.B/Mgr. Jana Šrámková/M3
4.A/Bc. Lucie Rákosníková / M2
4.B/Nora Pavlíková/M2
5.A/Bc. Eva Zelenková/V0
5.B/Ing. Zuzana Cihelková/V0
6.A/Ing. Petr Pecha/V1
6.B/ Mgr. Lukáš Vítek/V2
7.A/Mgr. Petr Böhm/V2
7.B/Mgr. Petr Böhm/V1
8.A/Mgr. Martin Průcha/V2
9.A/Mgr. Věra Vávrová/V2
9.B/Mgr. Zuzana Dostálová /V1