Přednáška o škodlivosti kouření zajištěná sestřičkami z Thomayerovy nemocnice

V pátek dne 24.9. se v obou V. třídách konala velmi zajímavá přednáška o škodlivosti kouření. Žáci bedlivě naslouchali a aktivně se zapojovali. Celá akce byla pro ně velmi podnětná. Uvědomili si, že lepší je opravdu problémům předcházet, než je pak v budoucnu složitě řešit.