Rozloučení s deváťáky

Poslední událostí školního roku bylo samozřejmě tradiční rozloučení s deváťáky. Sešli naposledy školní schodiště špalírem mladších žáků do tělocvičny, kde se slavnostní akt konal. Proběhlo šerpování, absolventi obdrželi vysvědčení, prezentovali sebe, své třídy i devět let školní docházky do naší základní školy. Rozloučili se se svými třídními učitelkami Mgr. Zuzanou Dostálovou a Mgr. Věrou Vávrovou a celým pedagogickým sborem. Rozloučení bylo slavnostní, milé a důstojné. Přejeme našim absolventům hodně štěstí, splnění všech cílů i životních snů a věříme, že budou dělat naší škole čest.