Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140

Naše škola

Naše škola má několik velkých výhod. Za prvé – je oproti sídlištním „továrnám“ relativně malá a tak trochu Podolsky komunitní. Dále…

Rada hl. m. Prahy dne 14.8.2023 schválila pokračování opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v oblasti školství, a to i ve školním roce 2023/2024 ZDE

Seznam potřebných pomůcek a sešitů, které žádáme včas zakoupit:
2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 7.A, 7.B, 8.A 9.A 9.B

Naše škola ve světě filmu 2023
V měsíci květnu se před naší školou objevili opět po několika letech filmaři. Měli zde svoje stanoviště a naproti škole byla zřízena „dočasná“ autobusová zastávka.
Natáčely se zde totiž některé exteriéry do romantické komedie o lásce, setkání a rozchodech Jak přežít svého muže podle knižního bestselleru Jany Bernáškové. Ve filmu se objevily známé filmové a televizní tváře. Hlavní role ztvárňují spisovatelka a herečka Jana Bernášková a Marek Němec, populární Macbeth z Letních shakespearovských slavností.
V dalších úlohách se představí mj. Tomáš Měcháček, Hana Wagnerová, Roman Zach a Mahulena Bočanová. Film bude mít premiéru v listopadu 2023 a naší škole, kterou kráčejí pedagogické, filmové a sportovní dějiny opět tleskáme…

Mgr. Petr Böhm

Cyklistický výlet 8. a 9. tříd – video ZDE

Úspěch našich žáků
Ve velké konkurenci žáků i z jazykových škol se skvěle umístili v obvodním kole jazykové olympiády tito naši žáci.
Žák Maxim Šulek z 9.A obsadil 2. místo v olympiádě z anglického jazyka.
Žákyně Amálie Ratzenbeck z 6.B získala 1. místo v olympiádě z německého jazyka.

Blahopřejeme

Těší nás, že Vám může oznámit spuštění nové mobilní aplikace na první stovky uživatelů. Aplikace přináší spoustu praktických vylepšení na základě Vašich uživatelských podnětů. Průběžně jsme zaznamenávali Vaše přání a požadavky, které daly vznik zcela novým funkcím. Věříme, že Vám usnadní správu školní agendy a budou praktickým pomocníkem také v komunikaci s rodiči.
Více informací ZDE

Vážení rodiče,
od Policie ČR a zřizovatele jsem obdržel tento dopis:

Vážené paní ředitelky a páni ředitelé,
dovoluji si Vás oslovit touto formou, neboť jsem počátkem tohoto týdne na sociálních sítích zaznamenala výskyt zpráv o lákání dítěte ze strany neznámého muže, aby si k němu přisedlo do auta. Tento muž jim měl nabízet bonbóny anebo že si mohou pohladit psa. K těmto událostem mělo dojít v oblasti Prahy 4 a 10.
 V období od 10. října 2022 do včerejška jsme přijali celkem čtyři oznámení, která jsme řádně zaevidovali na útvarech místních odděleních policie Podolí a Strašnice. Policisté, v reakci na předmětná oznámení, posílili výkon služby v rizikových lokalitách a to jak formou přímého, tak i skrytého dohledu. Všechna oznámení jsme prověřili a jsme si jisti, že tato spolu nesouvisí, jelikož nemají žádné společné znaky.
 Provedeným vyhodnocením dostupných kamerových záznamů, zaslaných poznatků z řad veřejnosti a zjištěných vlastních poznatků se nám doposud nepodařilo získat relevantní informace, že by k těmto událostem došlo.
 U dvou případů jsme dokonce jednoznačně vyvrátili, že by k těmto skutkům došlo. Na sociálních sítích koluje fotografie dodávky Fiat Ducato i s RZ a tvrzením, že se jedná o onoho zvrhlíka. Řidiče jsme dohledali a toto tvrzení se nepotvrdilo.
 Žádné oznámení tohoto charakteru nebereme na lehkou váhu a vždy prověřujeme všechna svědectví, výpovědi, kamerové záznamy… Proto bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při řešení těchto událostí. Nejdříve prosím jakékoliv podezření oznamte na nejbližší útvar Policie České republiky či linku 158 a poté se s policisty domluvte na dalším postupu, např. v postupu informování rodičů apod.
 Ve vztahu k dětem doporučujeme zopakování základních pravidel, aby se nebavili s cizími lidmi, nebrali si od nich žádné dárky, nikam s nimi nechodili a nesedali do cizího auta.
 Chtěli bychom Vás tímto požádat, abyste se nepodíleli na zasílání informací, které různě kolují po sociálních sítích a nepřispívali tak k šíření neověřených a nepodložených informací. Pokud budete potřebovat ověřit nějaké informace, spojte se prosím nejdříve s mjr. Mgr. Janem Krátký, email: jan.kratky@pcr.cz, tel.: 731 553 293 a společně tak přispějeme k řádnému objasnění situace bez vytváření zbytečné paniky.

Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti
v Praze pro roky 2022–2023 ZDE a ZDE a ZDE

VÝZVA RODIČŮM

Vážení rodiče!
Jak jistě víte, při naší škole již mnoho let působí spolek Sdružení rodičů ZŠ Nedvědovo náměstí. Jedná se o zapsaný spolek dle občanského zákoníku se svým vlastním IČ, jehož členy jsou ti rodiče našich žáků, kteří zaplatí příspěvky (členství je dobrovolné). Aktivní sdružení má pro školu několik výhod. Jednak může žádat o různé granty, o které škola sama coby příspěvková organizace žádat nemůže, jednak může školu podporovat přímým jednáním se zřizovatelem (MČ Praha 4) a také může školu podporovat řadou dalších způsobů.
Spolek je strukturován logicky po třídách, každá si volí svého delegáta (zpravidla tatáž osoba jako třídní důvěrník). V současnosti má každá třída svého delegáta, viz zde. Shromáždění delegátů je pak nejvyšším orgánem spolku, který volí výkonný tříčlenný výbor, který může za spolek jednat.
V lednu 2022 skončilo (v souladu se stanovami spolku) max. pětileté funkční období předchozího výboru SRZŠ, jehož členy byli Ondřej Šrámek (předseda), Pavel Sýkora (místopředseda) a Martina Patlejchová (členka výboru). Na výzvy ke kandidatuře do nového výboru se však bohužel dosud nikdo z rodičů nepřihlásil.
SRZŠ je nyní tedy v jakési „hibernaci“, ale jde o zavedený, finančně a organizačně stabilizovaný spolek, který lze převzít s čistým stolem. Jsou vypořádány veškeré minulé granty, žádné nové granty rozběhlé nejsou a spolek má určitou finanční rezervu na účtu v bance. SRZŠ má dobrou reputaci a vazby na radnici, kde patřilo mezi nejaktivnější na Praze 4. Předchozí výbor je připraven v rámci přirozené kontinuity předat pomyslné veslo dál, nejlépe rodičům z nižších ročníků, kteří mají roky školní docházky ještě před sebou.

Společně na vás tedy apelujeme, není-li vám budoucnost vašich dětí lhostejná, abyste svou kandidaturu zvážili a ohlásili ji laskavě na vit.solle@zs-podoli.cz a predseda@srzs.cz

Moje aktovka ještě může pomoci ZDE

Doučování žáků škol

Naše škola na Nedvědově náměstí se zapojila do projektu Doučování žáků, protože je pro nás prvořadé a důležité:

– my jsme tu pro Tebe, aby Tě vzdělávání bavilo, abys měl(a) chuť učit se nové věci, chceme předávat nové vědomosti a nechceme Tě trestat za to, že něco neumíš
– je v pořádku a běžné, že každý žák neumí učební látku dokonale a není zapálen pro všechny předměty ve škole. Největší chybou v životě člověka je: bát se nějakou chybu udělat a utíkat před svými problémy a před tím, co nám nejde, to je závod, který není možné vyhrát
– směr je důležitější než rychlost – můžeš pokračovat tak, jak ti to jde, nemusíš jet rychlíkem do cíle. Pokud potřebuješ pomalejší tempo, řekni si o něj – ale drž směr (cíl).
– když změníš svůj názor na konkrétní předmět ve škole, tak se změní i ten samotný předmět. Např. když přestaneš věřit tomu, že je fyzika těžká, začne Tě tento předmět více bavit. Zkus to.
– nejsi v tom sám (sama). Omezení a opatření vedla k tomu, že byly na jaře 2020 uzavřené školy, a po roce a půl se ukázalo, že zhruba 10 000 žáků ponese díky této době následky. Anebo taky nemusí, pokud se rozhodnou využít doučování.

Archiv ZDE