Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140

Naše škola

Naše škola má několik velkých výhod. Za prvé – je oproti sídlištním „továrnám“ relativně malá a tak trochu Podolsky komunitní. Dále…

Od 10.3. je spuštěna elektronická registrace zápisu
do první a přípravné třídy – nahoře v menu – Zápis.


Vážení rodiče, 
srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 30.3.
V případě, že byste chtěli navštívit některou z vyučovacích hodin, tak se nám ozvěte nejpozději ve středu 29.3. do 12hod na adresu:  skola@zs-podoli.cz.  

Vážení rodiče,
zveme Vás na besedu s vedením školy před zápisem do prvních a přípravné třídy, která se koná 30.3. v 17:30 hodin v malé budově Nedvědovo náměstí 101. Přijďte se podívat a popovídat o tom, co naše škola nabízí a co od ní očekáváte. Zápis se pak koná 12. a 13.4. od 14:00 do 18:00 hodin. Registrujte se na našich stránkách.

Jarní trhy
3. a 4.4. 2023 ZDE

Zápis do 1. třídy
12. a 13.4.2023 ZDE

Těší nás, že Vám může oznámit spuštění nové mobilní aplikace na první stovky uživatelů. Aplikace přináší spoustu praktických vylepšení na základě Vašich uživatelských podnětů. Průběžně jsme zaznamenávali Vaše přání a požadavky, které daly vznik zcela novým funkcím. Věříme, že Vám usnadní správu školní agendy a budou praktickým pomocníkem také v komunikaci s rodiči.
Více informací ZDE

Provoz Školní družiny o hlavních prázdninách 2022/2023
V letošním roce bude prázdninový provoz Školní družiny zajišťovat:

3. 7. – 30. 7. 2023 Základní škola U Krčského lesa ZDE a ZDE
31. 7. – 27. 8. 2023 Základní škola Jižní IV. ZDE a ZDE

Zbylé dny prázdnin (28. 8. – 1. 9. 2023) budou Školní družiny uzavřeny ve všech Základních školách na Praze 4.
Plný provoz Školních družin bude obnoven od pondělí 4. 9. 2023.

Vážení rodiče,
od Policie ČR a zřizovatele jsem obdržel tento dopis:

Vážené paní ředitelky a páni ředitelé,
dovoluji si Vás oslovit touto formou, neboť jsem počátkem tohoto týdne na sociálních sítích zaznamenala výskyt zpráv o lákání dítěte ze strany neznámého muže, aby si k němu přisedlo do auta. Tento muž jim měl nabízet bonbóny anebo že si mohou pohladit psa. K těmto událostem mělo dojít v oblasti Prahy 4 a 10.
 V období od 10. října 2022 do včerejška jsme přijali celkem čtyři oznámení, která jsme řádně zaevidovali na útvarech místních odděleních policie Podolí a Strašnice. Policisté, v reakci na předmětná oznámení, posílili výkon služby v rizikových lokalitách a to jak formou přímého, tak i skrytého dohledu. Všechna oznámení jsme prověřili a jsme si jisti, že tato spolu nesouvisí, jelikož nemají žádné společné znaky.
 Provedeným vyhodnocením dostupných kamerových záznamů, zaslaných poznatků z řad veřejnosti a zjištěných vlastních poznatků se nám doposud nepodařilo získat relevantní informace, že by k těmto událostem došlo.
 U dvou případů jsme dokonce jednoznačně vyvrátili, že by k těmto skutkům došlo. Na sociálních sítích koluje fotografie dodávky Fiat Ducato i s RZ a tvrzením, že se jedná o onoho zvrhlíka. Řidiče jsme dohledali a toto tvrzení se nepotvrdilo.
 Žádné oznámení tohoto charakteru nebereme na lehkou váhu a vždy prověřujeme všechna svědectví, výpovědi, kamerové záznamy… Proto bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při řešení těchto událostí. Nejdříve prosím jakékoliv podezření oznamte na nejbližší útvar Policie České republiky či linku 158 a poté se s policisty domluvte na dalším postupu, např. v postupu informování rodičů apod.
 Ve vztahu k dětem doporučujeme zopakování základních pravidel, aby se nebavili s cizími lidmi, nebrali si od nich žádné dárky, nikam s nimi nechodili a nesedali do cizího auta.
 Chtěli bychom Vás tímto požádat, abyste se nepodíleli na zasílání informací, které různě kolují po sociálních sítích a nepřispívali tak k šíření neověřených a nepodložených informací. Pokud budete potřebovat ověřit nějaké informace, spojte se prosím nejdříve s mjr. Mgr. Janem Krátký, email: jan.kratky@pcr.cz, tel.: 731 553 293 a společně tak přispějeme k řádnému objasnění situace bez vytváření zbytečné paniky.

Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Od pondělí 17. 10. 2022 se z důvodu vysoké nemocnosti personálu školní kuchyně na Ohradní nevaří jídlo č. 2. 

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti
v Praze pro roky 2022–2023 ZDE a ZDE a ZDE

Angličtina 1. a 2.tříd
s pejskem Tricksem ZDE

Seznam potřebných pomůcek a sešitů, které žádáme včas zakoupit, naleznete zde:
2. třída, 3. třída, 4. třída, 5. třída, 6. třída, 7. třída, 8. třída, 9. třída

VÝZVA RODIČŮM

Vážení rodiče!
Jak jistě víte, při naší škole již mnoho let působí spolek Sdružení rodičů ZŠ Nedvědovo náměstí. Jedná se o zapsaný spolek dle občanského zákoníku se svým vlastním IČ, jehož členy jsou ti rodiče našich žáků, kteří zaplatí příspěvky (členství je dobrovolné). Aktivní sdružení má pro školu několik výhod. Jednak může žádat o různé granty, o které škola sama coby příspěvková organizace žádat nemůže, jednak může školu podporovat přímým jednáním se zřizovatelem (MČ Praha 4) a také může školu podporovat řadou dalších způsobů.
Spolek je strukturován logicky po třídách, každá si volí svého delegáta (zpravidla tatáž osoba jako třídní důvěrník). V současnosti má každá třída svého delegáta, viz zde. Shromáždění delegátů je pak nejvyšším orgánem spolku, který volí výkonný tříčlenný výbor, který může za spolek jednat.
V lednu 2022 skončilo (v souladu se stanovami spolku) max. pětileté funkční období předchozího výboru SRZŠ, jehož členy byli Ondřej Šrámek (předseda), Pavel Sýkora (místopředseda) a Martina Patlejchová (členka výboru). Na výzvy ke kandidatuře do nového výboru se však bohužel dosud nikdo z rodičů nepřihlásil.
SRZŠ je nyní tedy v jakési „hibernaci“, ale jde o zavedený, finančně a organizačně stabilizovaný spolek, který lze převzít s čistým stolem. Jsou vypořádány veškeré minulé granty, žádné nové granty rozběhlé nejsou a spolek má určitou finanční rezervu na účtu v bance. SRZŠ má dobrou reputaci a vazby na radnici, kde patřilo mezi nejaktivnější na Praze 4. Předchozí výbor je připraven v rámci přirozené kontinuity předat pomyslné veslo dál, nejlépe rodičům z nižších ročníků, kteří mají roky školní docházky ještě před sebou.

Společně na vás tedy apelujeme, není-li vám budoucnost vašich dětí lhostejná, abyste svou kandidaturu zvážili a ohlásili ji laskavě na vit.solle@zs-podoli.cz a predseda@srzs.cz

Seznam přijatých žáků do prvních tříd
ve školním roce 2022/23 ZDE
Seznam žáků přijatých do přípravné třídy ZDE

Informace pro rodiče
k zápisu ZDE
Elektronická registrace k zápisu do první a přípravné třídy ZDE

Provoz Školní družiny o hlavních prázdninách 2021/2022
V letošním roce bude provoz letní školní družiny zajištěn v ZŠ Na Planině (červenec ZDE a ZDE) a v ZŠ Bítovská (srpen ZDE a ZDE).

Moje aktovka ještě může pomoci ZDE

Doučování žáků škol

Naše škola na Nedvědově náměstí se zapojila do projektu Doučování žáků, protože je pro nás prvořadé a důležité:

– my jsme tu pro Tebe, aby Tě vzdělávání bavilo, abys měl(a) chuť učit se nové věci, chceme předávat nové vědomosti a nechceme Tě trestat za to, že něco neumíš
– je v pořádku a běžné, že každý žák neumí učební látku dokonale a není zapálen pro všechny předměty ve škole. Největší chybou v životě člověka je: bát se nějakou chybu udělat a utíkat před svými problémy a před tím, co nám nejde, to je závod, který není možné vyhrát
– směr je důležitější než rychlost – můžeš pokračovat tak, jak ti to jde, nemusíš jet rychlíkem do cíle. Pokud potřebuješ pomalejší tempo, řekni si o něj – ale drž směr (cíl).
– když změníš svůj názor na konkrétní předmět ve škole, tak se změní i ten samotný předmět. Např. když přestaneš věřit tomu, že je fyzika těžká, začne Tě tento předmět více bavit. Zkus to.
– nejsi v tom sám (sama). Omezení a opatření vedla k tomu, že byly na jaře 2020 uzavřené školy, a po roce a půl se ukázalo, že zhruba 10 000 žáků ponese díky této době následky. Anebo taky nemusí, pokud se rozhodnou využít doučování.

Vážení rodiče,
naše škola hledá občasnou výpomoc na úklid školy. Nabízená práce by byla uzavřena na dohodu o provedení práce a proplácena za odpracované hodiny. S nabídkami se obracejte na pana ředitele tel. 724 372 600 nebo na kancelář školy 725 743 892.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ZDE

Zapojení naší školy do vysílání ČT
Na nabídku České televize o zapojení naší školy do vysílání pořadu Fokus Václava Moravce na téma Matematika zareagovali a krátkým videem přispěli dva naši žáci ze 7.B – Dominika Prášilová a Jakub Siegl. Ti se zamysleli nad tématem matematiky v praxi a natočili za přispění pana asistenta Mgr.Jana Lukáše výpověď na toto téma.
Pořad bude vysílat ČT24 v úterý 11. 1. 2022 od 20:05 hod.

Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Sbírka Děti dětem
Naše škola se opět zapojila do již tradiční sbírky „Děti dětem“. Podíleli se na ní jak žáci a jejich rodiny, tak zaměstnanci školy. Zapojení proběhlo formou nákupu zboží potřebného pro dětské centrum v Thomayerově nemocnici. Všechny nás těší, že jsme svým malým dílem mohli letos znovu prospět nemocným dětem.

COVID VE ŠKOLÁCH
KDO O ČEM ROZHODUJE? ZDE

Poptávka volných pracovních míst ZDE

Pomozte nám změnit veřejná prostranství podél Podolského nábřeží až k Barrandovskému mostu
Připravovanou revitalizací Nedvědova náměstí a nastíněnou možností regenerace Branických skal to nekončí, ale začíná! Podél Vltavy mezi Podolskou vodárnou a Barrandovským mostem je ještě řada veřejných prostranství, která by si jistě zasloužila nechat vdechnout nový život. A proto se na vás obracíme s další anketou ZDE.

Společnost PRO CEDOP s.r.o. připravila pro hlavní město Prahu dotazník k bezpečnosti a pohybu po Praze, který byl zveřejněn na portále hlavního města Prahy ZDE.

Informace o projektu Inkluze 2 v ZŠ Nedvědovo náměstí – webináře pro rodiče – setkání s odborníkem

Ve dnech 14.4.2021 a 29.4.2021 se vždy od 17 do 19 hodin konalo odborně tematické setkání s rodiči našich žáků v rámci webináře s odborníkem na vzdělávání Mgr. Průšou na téma globálního a rozvojového vzdělávání v oblasti skrytých nebezpeční internetu a dalších aktuálních témat pohybu na webu – v síti.

Webinář byl rodiči kladně přijat a tímto děkujeme za zúčastnění na akci, v dohledné době připravíme další!

Vážení rodiče,
dne 1.11. 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týká Prahy, screeningové testování 8. a 15.11. na onemocnění covid-19. Jedná se vždy o pondělí. Žáci budou testováni ve třídách během 1. vyučovací hodiny. Zvláště u mladších dětí, počítejte prosím s možností, že v případě pozitivního výsledku Vás budeme kontaktovat, abychom Vám dítě předali k následnému testování PCR.
Při této příležitosti a s vědomím, že onemocnění mezi žáky se v naší škole začíná vyskytovat, Vás žádám o pozornost ke zdravotnímu stavu dětí, při projevech nachlazení neposílejte děti do školy, společně veďme děti k mytí a dezinfikování rukou, vzájemné ohleduplnosti a nošení roušek dle platných hygienických požadavků.

Mgr. Vít Šolle, ředitel školy


Přednáška o škodlivosti kouření zajištěná sestřičkami z Thomayerovy nemocnice
V pátek dne 24.9. se v obou V. třídách konala velmi zajímavá přednáška o škodlivosti kouření. Pokračování ZDE


Oprava budovy
K naší velké radosti nám zřizovatel Městská část Praha 4 poslal stavební firmu na opravu opadávající fasády a okrasných věžiček na střeše této krásné historické budovy Základní školy. Pokračování ZDE


První školní den
Středa 1. září 2021 s sebou přinesla nový školní rok, na který se těšili zejména ti nejmenší žáčci. Pokračování ZDE

Letošní NOC LITERATURY 2021 se bude konat 22.9. od 18-23 hod. na několika místech v Podolí a Braníku. Jedním z míst, kde bude akce probíhat je i ZŠ Nedvědovo náměstí. Herec Filip Kaňkovský bude číst z knihy Grandhotel Evropa nizozemského autora Ilji Leonarda Pfeijffera. ZDE

Vážení rodiče, milí žáci
školní rok 2021/22 začíná ve středu 1. září 2021
v 8:00 hodin (cca do 9:15 hodin). Platí pro 2.-9. třídy.
První třídy a přípravná třída se sejdou k slavnostnímu společnému zahájení  až v 9:00 hodin v tělocvičně velké budovy. 

Testovat  budeme AG testy. 2.-9. třídy 1., 6. a 9. září ve třídách, první a přípravná třída budou mít testování až 2.9. Obecné informace MŠMT ke screeningovému testování naleznete ZDE

Školní družina a školní jídelna bude v provozu od 1.9.,  ranní školní družina od 2.9.  PRO ŘÁDNĚ PŘIHLÁŠENÉ DĚTI nejpozději první školní den.

Seznam potřebných pomůcek a sešitů, které žádáme včas zakoupit, naleznete zde:

2.tř.3.tř.4.tř.5.tř.6.tř.7.tř.8.tř.9.tř.

První třídní schůzky se konají ve čtvrtek 16. září

26.8.2021
Mgr. Vít Šolle
ředitel školy                                                                               

Přijmeme zaměstnance na pracovní pozici asistent pedagoga ZDE


Mimořádná událost
Tak se bude jmenovat film, který se v pátek 23.7. točil v naší škole 😊. Pokračování ZDE

Ve školním roce 2021/22 budou platit následující pravidla pro placení školních povinných plateb ZDE

Archiv ZDE