Člověk a svět práce

Žáci 6.B v předmětu člověk a svět práce pracují se dřevem, tentokrát vyráběli rámeček.