Loučení 9.A

Rozloučení 9.A s povinnou školní docházkou proběhlo důstojně. Program byl pestrý a některé matky i žákyně dojetím plakaly. Velice bylo oceněno osobní rozloučení pana ředitele s deváťáky, i promluva třídního učitele Mgr. Böhma, který poté ošerpoval žáky a rozdal vysvědčení. Krátký proslov pronesla rovněž dlouholetá třídní důvěrnice právě končící „devítky“ paní Klemperová. Akce trvala v horizontu 9-10.30h. Pak se rodiče i žáci kuloárově loučili…