Model

V tomto projektu si žáci utužili schopnost převést svůj návrh z 2D (náčrtu) do 3D (výsledného modelu). Sami si vytvořili pomocí své fantazie návrh, zpracovali si keramickou hlínu a návrh finálně realizovali. Jelikož modely budou vysychat cca týden, radovat se z povedené práce budou až s určitým odstupem času.

Mgr. Mandelíková