Návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka

Ve dnech 16. a 17. dubna navštívili žáci 1.A a 2.A představení „Král Blecha“ v Divadle Spejbla a Hurvínka. Pohádka se všem, podle předpokladu, líbila. Novým prvkem v divadle byl hudební úvod, který děti uvedl do příjemné atmosféry. Motiv se v průběhu představení – v podání zpěvu Máničky a Hurvínka ještě zopakoval. To již malí diváci klidně sedět nevydrželi a spontánně se pohybovali na sedadlech v rytmu tónů. Bylo milé pozorovat, jak se na chvíli klidné hlediště „rozvlnilo“ a jak se nejmladší diváci pohádky proměnili v posluchače hudby.
Na závěr představení zazněl hledištěm upřímný potlesk, jako důkaz spokojenosti nejmladších diváků.

Tř. učitelky 1.A a 2. A