Návštěva hvězdárny

Na čtvrtek 4. 4. 2024 si třída 6.A společně s paní třídní učitelkou Mgr. et Bc. Babickou naplánovala zajímavou školní akci – návštěvu Štefánikovy hvězdárny na Petříně.