Projektové vyučování

9. 3. jsme ve škole měli projektové vyučování, které jsme v pátek zhodnotili a dokončili výrobkem.
Při štafetovém čtení jsme si z knihy Uprchlík na ptačím stromě nejprve téma vyvodili, také jsme si všimli, jak se podle autora ozývají někteří naši ptáci.
Potom jsme si vytvořili skupiny, ve kterých jsme poskládali společné znaky ptáků a odlišily je od savců. U interaktivní tabule jsme si poslechli Ptačí koncert – sborový zpěv od skladatele Jurkoviče a zkusili hádat, čí „řeč“ právě posloucháme, prohlédli jsme si 10 našich ptáků a poslechli si jejich hlasy.
Při práci ve dvojicích jsme si zopakovali učivo ze druhé třídy o domácích i divokých ptácích, poté jsme při samostatné práci vyřešili několik ptačích matematických úloh.
Zazpívali jsme si známé písně s ptačí tematikou a naučili se novou píseň Sivá holubičko, kdes byla. Získali jsme slovníček anglických slov k tématu, který jsme doplnili o neurčité členy a dokreslili.
V pátek jsme si udělali ptačí kvíz, projekt rozebrali, sdělili si, co bylo pro nás nové a zhotovili krmítka s ptáčkem.

Lenka Měcháčková