Škola nanečisto

15. května proběhl další díl Školy nanečisto, při kterém si děti pod vedením paní učitelky Linhartové a Měcháčkové hravou formou vyzkoušely, co vědí o domácích zvířátkách (skládaly obrázky, určovaly je i jejich mláďata, rytmizovaly slova, poslouchaly první hlásku, zkusily se naučit některá ze zvířat anglicky, hledaly stíny ke vzorům). Za doprovodu klavíru si zazpívaly píseň „Když jsem já sloužil“ a doprovodily si ji na Orffovy nástrojky.
Prověřili jsme jejich paměť při skládání obrázků podle slok. Nakonec si děti poskládaly králíka z papíru, kterého si s pracovním listem odnesly domů.